BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baum Rafał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wawrzynowicz Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wajszczuk Karol (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wańkowicz Jarosław (Farm Frites Poland Dwa sp. z o.o.)
Tytuł
Identyfikacja kluczowych obszarów strategii rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie koncepcji CSR - case study
Identification of the Key Areas of Strategy for Enterprise Development Based on the CSR Concept - a Case Study
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2013, nr 6A tom 2, s. 306-315, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony, Studium przypadku
Company development strategy, Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable development, Case study
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest identyfikacja kluczowych obszarów budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa rolniczego na podstawie koncepcji CSR. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano technikę mapowania procesów w głównych obszarach działania przedsiębiorstwa. W rezultacie zanalizowano główne obszary strategii i wskazano dotychczasowe działania realizowane w zakresie tworzenia strategii przedsiębiorstwa. W praktyce istnieje możliwość wykorzystania opracowanego, dedykowanego schematu zidentyfikowanych obszarów do budowania strategii zrównoważonego rozwoju firm różnych branż w oparciu o koncepcję CSR. W ujęciu społecznym przedstawiona koncepcja CSR i budowana na jej bazie strategia rozwoju firmy może mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne, bezpieczeństwo produktów żywnościowych i konsumentów oraz politykę firmy w zakresie zasobów kadrowych. Artykuł ma charakter studium przypadku bazującego na danych firmy Farm Frites Poland Dwa. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations in the article is to identify the key areas of strategy development of an agricultural enterprise based on the concept of CSR. In the carried out studies there was used the method of process mapping in the major areas of business activities. As a result, there were analysed the main areas and identified strategies and actions implemented to date in the development strategy of the enterprise. In practice, it is possible to use the prepared, dedicated scheme identified areas to build the sustainable development of enterprises of different industries based on the concept of CSR. In social terms, the concept of CSR and the strategy built on the base of development of the company can have a positive impact on the environment, food and consumer safety, and company policy regarding human resources. The article is a case study based on the data of Farm Frites Poland Dwa Ltd. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M. (2000), Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA", tom II, zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Zamość.
  2. Baum R. (2002), Typ gospodarstwa a stopień zrównoważenia ekonomicznego, "Roczniki Naukowe SERiA", tom IV, zeszyt 5, Warszawa-Bydgoszcz.
  3. Baum R., Wielicki W. (2007), Prognoza przeobrażeń w rolnictwie do roku 2030 w kontekście zrównoważonego rozwoju, "Wieś i Rolnictwo", nr 1.
  4. Hunt V.D. (1996), Process Mapping, How to Reengineer Your Business Processes, John Wiley& Sons, New York.
  5. Makuch Ł. (2011), Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.
  6. Peppard J., Rowland P. (1997), Re-enginneering, Gebethner & Ska, Warszawa.
  7. Wierżyński W. (2011), CSR - utopia czy trwała zmiana w biznesie?, http://www.pi.gov.pl [dostęp: 21.07.2011].
  8. Wielicki W., Baum R., Wajszczuk K., Pepliński B. (2001), Metoda oceny stopnia zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolniczych, "Problemy Inżynierii Rolniczej", nr 4 (34).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu