BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Testy warunków skrajnych w ocenie adekwatności kapitałowej banku
Stress Tests in the Assessment of Bank Capital Adequacy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 304-320, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Słowa kluczowe
Adekwatność kapitałowa, Kapitał bankowy, Ocena działalności banku, Teoria wartości ekstremalnych, Testy warunków skrajnych
Capital adequacy, Bank capital, Assessment of banking performances, Extreme Values Theory (EVT), Stress tests
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stosowana metodologia oceny adekwatności kapitałowej została zdominowana przez pojęcie wymogu kapitałowego, który w intencji nadzoru bankowego powinien być nie mniejszy niż konceptualna wartość kapitału ekonomicznego. Doświadczenia minionych kryzysów finansowych wskazują na niedoskonałość metodologii opartej w znacznej mierze na szacunku ryzyka typowego banku. Zawodną okazała się być nawet filozofia VaR, traktowana przez lata jako doskonałe podejście do modelowania zapotrzebowania kapitałowego banku. Coraz bardziej naglącą staje się obecnie potrzeba uwzględnienia ryzyka skrajnego. Wsparciem formalnym dla tego podejścia mają być testy warunków skrajnych (Stress Tests). Ich zadaniem jest uwzględnienie przy szacowaniu wymogu kapitałowego nie tylko zagrożenia zdarzeniami typowymi, ale również tymi, które mogą zaistnieć z bardzo niewielkim prawdopodobieństwem i których skutki mogą być zabójcze dla wypłacalności banku. Celem opracowania jest prezentacja podstawowych założeń i dylematów dotyczących wykorzystania metodologii ST umożliwiających uwzględnienie ryzyka skrajnego w szacunku wymogu kapitałowego banku. (fragment tekstu)

Capital adequacy of the bank is only theoretical concept. In conditions of extreme complexity of banking activity as well as its market environment, it's impossible to ensure, that in case of bankruptcy, the bank is able to fully satisfy all of its external obligations. Contemporary, prudential regulations tend to improve regulatory framework of calculating economic capital in possibly the most perfect way. Providing coverage of economic capital in own funds, bank ensures the best safeguard for its stability. Unfortunately, all capital measures appear to be highly imperfect because of inconsistency of stylized statistical models with much more complex reality. One of the relatively new solutions, which are expected to improve the foregoing methodology, became stress testing method. Its role is to take into account not only typical risks events, but also those that may occur with a very little probability, but which may also result with serious losses. The main target for this paper is to introduce basic ideas of stress testing, to present fundamental rationales and to confront its pros and cons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jorion P.: Value at Risk - The New Benchmark for Managing Financial Risk. Mc Graw Hill, 2007.
 2. Chorafas D.N.: Economic Capital Allocation with Basel II, Cost, Benefit and Implementation Procedures. Elsevier, 2004.
 3. Caserta S., de Vries C.G.: Extreme Value Theory and Statistics for Heavy Tail Data. EURONEXT N.V. and Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam and Tinbergen Institute.
 4. Allen D.E., Powell R.: Measuring Real Capital Adequacy in Extreme Economic Conditions: An Examination of the Swiss Banking Sector. Edith Cowan University. "Journal of Modern Accounting and Auditing" 2011, June.
 5. Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2. Comittee of European Banking Supervisors, 25 January 2006.
 6. Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision. Basel Comittee on Banking Supervision, May 2009.
 7. CEBS Giudelines on Stress Testing. Comittee of European Banking Supervisors (obecnie EBA), 26 August 2010.
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRD IV).
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (CRD IV).
 10. Uchwała nr 258/2011 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
 11. Uchwała Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.
 12. Farr I.: Economic Capital Based on ST. ERM Symposium 2007.
 13. Lewandowski D.: Testy skrajnych warunków a zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych. "Bank i Kredyt" 2000, grudzień.
 14. Klaassen P., Van Eeghen I.: Economic Capital, How it Works and What Every Manager Should Know. Elsevier, 2009.
 15. Drehmann M.: Stress Tests: Objectives, Challenges and Modelling Choices. "Economic Review" 2008, No. 2.
 16. Managing Economic Capital, Beyond Basel II. KPMG Financial Services.
 17. Greenspan A.: We Will Never Have a Perfect Model of Risk. "Financial Times" 2008, March.
 18. Derman E.: Models Behaving Badly, Why Confusing Illusion with Reality Can Lead to Disaster, on Wall Street and in Life. Wiley, 2011.
 19. Solarz J.K.: Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego. PWN, Warszawa 2008.
 20. Marcinkowska M.: Kręte ścieżki Bazylei ... czyli standardy kapitałowe banków: wczoraj, dziś i jutro. W: Rynek finansowy - nowe perspektywy. Red. P. Karpuś, J. Węcławski. Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, z. 2, Lublin 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu