BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewska-Panaszek Małgorzata (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
System zarządzania środowiskowego EMAS jako przykład bezpieczeństwa ekologicznego
Environmental Management System (EMAS) as an Example of Ecological Safety
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2013, nr 6A tom 2, s. 316-325, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Europejski System Ekozarządzania i Audytu, Rozwój zrównoważony, Zarządzanie środowiskiem, Bezpieczeństwo ekologiczne
Eco-management and Audit Scheme (EMAS), Sustainable development, Environmental management, Environmental security
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Bezpieczeństwo ekologiczne jest priorytetem w realizacji założeń polityki ekologicznej państwa, jak również strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Może przyczyniać się to do unowocześnienia infrastruktury ochrony środowiska naturalnego. Jednym z kierunków niezbędnych do realizacji tych wymogów stało się wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego EMAS, które ma miejsce na poziomie przedsiębiorstw. Podstawowym wymaganiem systemu zarządzania środowiskowego jest osiąganie systematycznego zmniejszania oddziaływania na środowisko przez zintegrowanie procesu podejmowania decyzji związanych z ochroną środowiska, z ogólnym systemem zarządzania w danej organizacji. System pomaga zarządzać zagrożeniami dla środowiska, zminimalizować niekorzystny wpływ na środowisko, co ma wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne, redukować koszty, poprawić konkurencyjność. Wdrażając i stosując system zarządzania środowiskowego buduje się pozytywny wizerunek firmy w oczach klientów, instytucji państwowych i innych uczestników rynku. Firmy myślące o przyszłości, powinny już dziś sięgać po nowoczesne metody zarządzania, opierając się na kryteriach jakościowych i środowiskowych. W świetle zachodzących zmian przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, posiadanie sprawnie działającego systemu zarządzania środowiskowego opartego o wymogi normy ISO 14001, staje się podstawą do rejestracji w systemie EMAS. Wprowadzenie i udoskonalanie systemu zarządzania środowiskowego może mieć istotny wpływ na skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym, a tym samym przyczyniać się do wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego. (abstrakt oryginalny)

Ecological safety is a priority in an attempt to fulfil both the requirements of country's ecological policy and the strategy of sustainable economic development. It may contribute to the modernisation of environmental protection. One of the ways necessary to meet these demands is implementation of the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), which takes place at the level of enterprise. The basic requirement of Environmental Management System is to systematically reduce negative impact on environment. It could be achieved by integrating the process of decision-making concerning environmental protection and the general management system in a company. The system helps to manage the dangers environment is exposed to, minimise its harmful effect, reduce costs, and enhance its competitiveness. Through implementing and adhering to the environmental management system, the positive public image of the company is built in the eyes of customers, national institutions and other market players. Today, future-oriented companies should opt for modern management methods based on quality and environmental criteria. In the light of all the changes in legal regulations concerning environmental protection such an efficiently working environmental management system based on the ISO 14001 standards provides a solid basis to be registered in the Eco-Management and Audits Schemes, EMAS. The implementation as well as the improvement of the environmental management system may help to prevent ecological dangers and thus contribute to an increase of ecological safety. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J., Bendkowski J. (2008), Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 2. Bernaciak A., Gaczek W.M. (2002), Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 3. Burchard-Dziubińska M. (2004), Zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie przemysłowym, (w:) Czaja S. (red.), Ekologizacja zarządzania firmą - zielone zarządzanie - Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 4. Czaja S. (red.), Ekologiczne zarządzanie firmą. Wybrane elementy, (w:) Ekologizacja zarządzania firmą - zielone zarządzanie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Ejdys J. (1998), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie - koszty i korzyści, Sterowanie ekorozwojem, tom. 2, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 6. Grudowski P. (2003), Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania, Wydawnictwo AJG, Bydgoszcz.
 7. Grudowski P., Pochyluk R., Szymański J. (2001), Metodyka wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Integracja systemów zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 oraz wytycznych EMAS i systemu zarządzania jakością wg norm serii 9000. Sprawozdanie końcowe z projektu badawczego KBN nr: 1 H02D 031 14, Gdańsk.
 8. Martin R. (1998), ISO 14001 Guidance Manual, NCEDR, University of Tennessee, Knoxville.
 9. Matuszak-Flejszman A. (2000), System zarządzania środowiskowego - aktualna sytuacja w Polsce, "Problemy Ocen Środowiskowych", nr 1(8).
 10. Piper L., Ryding S.O., Henricson C. (2004), Continual improvement with ISO 14001, IOS Press.
 11. Poskrobko B. (1999), System zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie, "Ekonomia i Środowisko", nr 1-2.
 12. Poskrobko B. (1998), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 13. Repetski A. (1998), Doświadczenia z wdrażania SZŚ, "Problemy Ocen Środowiskowych", nr 2-3(2).
 14. Szymański J., Pochyluk R. (2001), Jaka jest skuteczność Systemów Zarządzania Środowiskowego, "Problemy Ocen Środowiskowych", nr 2(13).
 15. Wenk M .S. (2005), The European Unions Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), Springer, Dordrecht.
 16. Whitelaw K. (2004), ISO 14001 Environmental System Handbook, Second edition, Elsevier.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu