BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska-Lenarcik Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Determinanty rozwoju lokalnego gmin wiejskich
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 245-254, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Gmina, Planowanie strategiczne, Polityka regionalna UE, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Środki unijne
Local development, District, Strategic planning, EU regional policy, Public-Private Partnerships (PPP), EU funds union
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest wskazanie różnorodnych czynników oraz procesów, które bezpośrednio wpływają na rozwój lokalny gmin wiejskich oraz przedstawienie zależności między tymi czynnikami i procesami. Na potrzeby niniejszego opracowania ograniczono się tylko do tych determinant rozwoju lokalnego, które według autora są najistotniejsze. W pierwszej części opracowania zdefiniowano istotę rozwoju lokalnego i jego znaczenie dla jakości życia społeczności lokalnej. Każdy organizm gospodarczy kształtują siły wewnętrzne oraz zewnętrze, podobnie jest w przypadku jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też w części drugiej zdefiniowano wewnętrzne determinanty rozwoju gmin wiejskich, natomiast w części trzeciej determinanty zewnętrzne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barłowska-Łapka A.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji projektów innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego we współpracy z innymi podmiotami. W: Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Red. A. Czudec. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007.
 2. Czykier-Wierzba D.: Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej. Biblioteka Samorządowa, TWIGGER, Warszawa 2003.
 3. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury. Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 4. Terytorialne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarczego. Red. A. Jewtuchowicz. "Folia Oeconomica", nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 5. Kaczor T., Mitroczuk I.: Goniąc Europą -fundusze publiczne a rozwój Polski i regionów. "Transformacja i rozwój", nr 113, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2007.
 6. Kłodziński M.: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.
 7. Kłodziński M.; Kapitał społeczny jako podstawowy czynnik różnicujący stopień rozwoju gospodarczo-społecznego gmin wiejskich. W: Strategie rozwoju lokalnego. Rai. M. Adamowicz. T 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 8. Tomkiewicz E.: Polityka rozwoju obszarów wiejskich w świetle nowych regulacji prawnych. W: Polska wieś w Unii Europejskiej. Red. T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski. Wydawnictwo POLIHYMNIA, Tomaszów Lubelski-Lublin 2007.
 9. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - ramy określające standardową zawartość. "Partnerstwo Publiczno-Prywatne", nr 2, Departament Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 10. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa 2003.
 11. Wskazówki dla podmiotów publicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego. "Partnerstwo Publiczno-Prywatne", nr 1, Departament Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 12. Zielona Księga w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji. Departament Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu