BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zborowska Władysława (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wpływ kryzysu gospodarczego na zarządzanie portfelem inwestycyjnym polskich gospodarstw domowych
Influence of the Economic Crisis on the Management of Polish Household Investment Portfolio
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 1 (31), s. 203-216, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w kryzysie
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Rynki finansowe, Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Decyzje inwestycyjne, Portfel inwestycyjny, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Aktywa finansowe
Economic crisis, Financial markets, Households, Household savings, Investment decisions, Investment portfolio, Management of investment portfolio, Financial assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarstwa domowe są coraz aktywniejszymi podmiotami rozwijających się rynków finansowych w Polsce. W artykule przedstawiono analizę wpływu kryzysu gospodarczego na zachowania inwestycyjne polskich konsumentów w latach 2006-2009. Struktura aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych jest umiarkowanie konserwatywna. W portfelu inwestycyjnym Polaków dominuje udział instrumentów finansowych o niskim ryzyku i niskiej stopie zwrotu. Dlatego zawirowania na rynkach finansowych wywarły niewielki wpływ na strukturę portfela inwestycyjnego polskich konsumentów.(abstrakt oryginalny)

Households are becoming more active players in developing the financial markets in Poland. The paper presents an analysis of the influence of economic crisis on the investment behaviour of Polish consumers in the years 2006-2009.The structure of financial assets of Polish households is moderately conservative. The Poles' investment portfolio is dominated by their participation in financial instruments with low risk and low rate of return. Therefore, the financial turmoil has had little influence on the structure of the investment portfolio of Polish consumers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CBOS 2009. Polacy a fundusze inwestycyjne, Warszawa: CBOS.
 2. CBOS 2010. Polacy o swoich długach i oszczędnościach, Warszawa: CBOS.
 3. Czapiński, J. i T. Panek (red.) 2009. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Vizja Press&IT, www.diagnoza.com.
 4. Expander Advison 2009. Kryzys finansowy a preferencje inwestycyjne Polaków.
 5. Fundacja Kronenberga 2009. Postawy Polaków wobec oszczędzania, Warszawa: Fundacja Kronenberga.
 6. GfK 2007. Wzrost popularności inwestycji w papiery wartościowe, Norymberga: GfK.
 7. GfK Polonia 2008. Fundusze inwestycyjne - znajomość oraz powody skłaniające do oszczędzania, Warszawa: GfK Polonia.
 8. Households Wealth and Debt Monitor 2007.
 9. Inwestycje.pl 2009. W co inwestować w 2010 roku, raport specjalny, Inwestycje.pl.
 10. KNF 2008. Postawy Polaków wobec oszczędzania, Komisja Nadzoru Finansowego.
 11. Kredyt Bank S.A. 2008. Kompas finansowy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu