BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusik Grzegorz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Rodzaje ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 265-274, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Budżetowanie, Centra odpowiedzialności, Przedsiębiorstwo handlowe, Przedsiębiorstwo usługowe
Enterprise management, Budgeting, Responsibility centers, Commercial enterprises, Service enterprise
Abstrakt
Zarządzanie podmiotem gospodarczym przy pomocy procedury budżetowania wymusza decentralizację organizacji. Dlatego też jednym z najważniejszych elementów systemu budżetowania są wydzielone obszary przedsiębiorstwa, zwane ośrodkami odpowiedzialności. Prawidłowo zbudowana struktura ośrodków odpowiedzialności jest podstawą sprawnego funkcjonowania systemu budżetowania. Dodatkowo należy zapewnić delegację władzy, uprawnień oraz odpowiedzialności dla kierowników centrów, w stopniu umożliwiającym realizację ujętych w budżecie zadań. Ośrodkiem odpowiedzialności może być każdy zakład, oddział, wydział, dział, jak również przedmiot działalności przedsiębiorstwa. W artykule dokonano charakterystyki rodzajów centrów odpowiedzialności sprawdzających się najlepiej w przedsiębiorstwach o profilu handlowo-usługowym. Wskazano również najważniejsze funkcje, jakie pełnią ośrodki odpowiedzialności w podmiotach gospodarczych. Funkcje te, będąc w zgodzie z funkcjami zarządzania przedsiębiorstwem przy pomocy procedury budżetowej, zapewniają harmonijny rozwój przedsiębiorstwa, dzięki zapewnieniu optymalnego wykorzystania jego zasobów. Wydzielenie centrów odpowiedzialności i nadanie ich kierownictwu odpowiednich uprawnień jest pierwszym i najważniejszym krokiem wdrożenia procedury budżetowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
  2. Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty. Red, E. Nowak. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
  3. Jędralska K., Sobczak B.: System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
  4. Kujawski J.: Modele systemów budżetowania z punktu widzenia organizacji ośrodków zysku. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004, nr 7.
  5. Lew G.: Controlling przedsiębiorstw handlowych. Difin, Warszawa 2004.
  6. Marzec J.: Planowanie i budżetowanie działalności przedsiębiorstwa. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
  7. Ossowski M.: Które kryterium wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności jest najważniejsze. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2005, nr 9.
  8. Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak. PWE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu