BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudzewski Wiesław M. (Politechnika Warszawska), Mularczyk Mirosław (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Rynek nieruchomości w Polsce - system, model, sterowanie
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 940, s. 23-34, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Rynek nieruchomości, Analiza rynku
Real estate, Real estate market, Market analysis
Abstrakt
Analiza rynku nieruchomości pozwala na odkrycie mechanizmów i relacji decydujących o wielu inwestycjach, dlatego też konieczne jest poznanie ich i możliwości oddziaływania nimi na rynek. Możliwe jest analizowanie rynku nieruchomości jako systemu o wysokim stopniu złożoności (wiele poziomów i relacji). Niektóre z procesów i zjawisk można analizować ilościowo, a po sformalizowaniu opracować modele symulacyjne. Stosując odpowiednio dobrane narzędzia, możemy sterować systemem i uzyskiwać zarówno zmiany jakościowe, jak i ilościowe. Niniejszy artykuł stanowi próbę takiego właśnie opisu rynku nieruchomości, która będzie dobrym punktem wyjścia do dalszych analiz i badań. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryx M. (2001): Rynek nieruchomości w Polsce. W: Bryx M. (red.): Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce. IFGN Warszawa.
 2. Ciepielewska M. (2001): Polityka regionalna i strukturalna Wspólnoty Europejskiej. W: Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E.: Unia Europejska - przygotowania Polski do członkostwa. IKiCHZ Warszawa.
 3. Dąbrowski M., Kiriejczyk K. (2001): Inwestycje deweloperskie. Twigger.
 4. Di Pasquale D., Wheaton W. (1996): Urban economics and real estate markets. Prentice-Hall Inc.
 5. Gasparski W. (1977): Problemy badań systemowych i sylwetka inżyniera systemów. W: Badania systemowe w gospodarce paliwowo-energetycznej, Ossolineum.
 6. Gomółka Z., (1994): Elementy ogólnej teorii systemów. Szczecin: USz.
 7. Grudzewski W., Rosłanowska-Plichcińska K. (1984): Mierzenie wielkości i wymiarowe modelowanie zjawisk oraz procesów ekonomicznych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 8. Jones Ch. (1998): Investments. Willey & Sons, VI edition.
 9. Kałkowski L., Sroczyński (2000): Wielkość i podmioty polskiego rynku nieruchomości w latach 1990-1998, IGM Warszawa.
 10. Kałkowski L. i inni (2001): Rynek nieruchomości w Polsce. Twigger Warszawa.
 11. Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli (1993): Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność.
 12. Kotler P., Jatusripitak S., Maesincee S. (1999): Marketing narodów. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 13. Kucharska-Stasiak E. i inni (2000): Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości. Absolwent Łódź.
 14. Kucharska-Stasiak E. (2001): Nieruchomość a rynek. Warszawa.
 15. Matkowski R. (2000): Brak kapitału podstawową barierą rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. W: Bryx M. (red): Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. IFGN SGH Warszawa.
 16. Markowski T. (1999): Zarządzanie rozwojem miast. WN PWN, Warszawa.
 17. Mularczyk M. (1999): Gospodarka nieruchomościami na przykładzie wybranej jednostki samorządu terytorialnego, praca magisterska PW.
 18. Mynarski S. (1993): Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. PWN.
 19. Mynarski S. (2000): Analiza rynku - makromechanizmy. Wyd. AE w Krakowie.
 20. Wrzosek W. (1998): Funkcjonowanie rynku. PWE.
 21. Weinberg G.M. (1979): Myślenie systemowe. WNT.
 22. Wuttzebach, Miles (2000): Modern Real Estate. Willey & Sons.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu