BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hejduk Irena (Politechnika Warszawska), Podawczyk Agnieszka (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Formy i instrumenty wspierania przedsiębiorczości w Polsce
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 940, s. 35-50, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Pobudzanie przedsiębiorczości, Wspieranie przedsiębiorczości, Instrumenty wspierające rozwój regionalny
Entrepreneurship, Stimulation of entrepreneurship, Entrepreneurship support, Instruments supporting regional development
Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd istniejących form i instrumentów wspierania przedsiębiorczości, wykazanie, iż słabnąca w ostatnim okresie aktywność gospodarcza małych i średnich przedsiębiorstw jest wynikiem niedostatecznego zewnętrznego wsparcia działań przedsiębiorczych oraz próba określenia roli państwa w budowaniu atmosfery przedsiębiorczości. Celem szczegółowym jest zbadanie, czy tworzenie określonych instrumentów wspierania przedsiębiorczości jest inicjatywą trafioną oraz czy oferowana pomoc ośrodków wspierania jest wystarczająca. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K. (2001): Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Warszawa: PARP.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I. (1998): Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce. Warszawa: WSHiP.
 3. Gruszecki T. (1994): Przedsiębiorca w teorii ekonomii. CEDOR Sp. z o.o.
 4. Jaśkiewicz A. (1998): Modelowa koncepcja parku technologicznego. Międzynarodowa Konferencja "Parki Naukowe i Technologiczne - Polska Perspektywa", Poznań.
 5. Kaliszuk A.: Program Unii Europejskiej i inne formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Centrum Euro Info.
 6. Korolewska-Mróz H. (1999): Mała firma w 5 Programie Ramowym. Warszawa: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 7. Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R. (1997): Słownik rozwoju regionalnego. Warszawa: PARP.
 8. Lewandowska L. (1999): Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości. Gdańsk.
 9. Markowski W. (2002): ABC small businessu. Łódź: MARCUS s.c.
 10. Mielczarek P. (2000): Przedsiębiorcy o szansach i zagrożeniach dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 11. Mikołajczyk B. (1998): Instytucje wspomagające rozwój małych i średnich firm. Gdańsk.
 12. Piasecki B. (2001): Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Warszawa-Łódź.
 13. Program SCI - TECH II, Materiały konferencyjne - Warszawa 2000. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 14. Raport - Rzeczpospolita Polska, Realizacja Zaleceń Jednostki Zadaniowej ds. Uproszczenia Otoczenia Biznesu (BEST) (2002), Warszawa.
 15. Szlefarska B., Kasperczyk I. (1999): Finansowanie rozwoju firmy. Warszawa.
 16. Więcławski J. (1997): Ventures capitals. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu