BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chotkowski Jacek (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Bonin), Czerwińska-Jaśkiewicz Małgorzata (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Analysis of Produce Offered by Agritourist Farms in Poland
Analiza oferty produktowej gospodarstw agroturystycznych w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 88-98, tab., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Oferta turystyczna, Zróżnicowanie regionalne, Produkt turystyczny
Agrotourism, Touring offer, Regional diversity, Tourist product
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł został przygotowany w ramach realizacji rozwojowego projektu badawczego N R12 0113 10.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja oferty gospodarstw agroturystycznych działających w Polsce. Autorzy udowodnili, że oferta ta jest wysoce zróżnicowana regionalnie. Przeprowadzona w artykule analiza pokazała także, że gospodarze prowadzący działalność dla turystów w Polsce zaczynają rozumieć prawa rynku. Ich oferta, choć standardowa w niektórych obszarach produktu rzeczywistego, w sferze poszerzonej wykazuje tendencję rozwojową. Gospodarze dążą do uatrakcyjniania turystom pobytu na wsi oferując np. wypożyczanie sprzętów na miejscu, proponując naukę jazdy konnej czy zwiedzanie okolicy. Co więcej, zauważa się wśród nich tendencję do wykorzystywania w ofercie walorów kulturowych regionu (np. potrawy regionalne). Niniejszy artykuł powstał na podstawie analiz prowadzonych z wykorzystaniem m.in. danych zawartych w katalogu pn. Polska-Atlas Turystyki Wiejskiej 2010/2011. Wieś Polska Zaprasza Wydawnictwa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" i portalu www.agroturystyka.pl. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to present the offer of agritourist farms in Poland. The authors demonstrate that their offers are highly diversified over regions. This stems from differences in the attractiveness of particular areas, social and economic factors, as well as policies laid down by local governments. Research has shown that farmers move towards enriching their services to tourists who want to stay in the countryside by offering cycle rental, as well as horse riding lessons or local sightseeing. Moreover, Polish hosts more and more often see the need to make use of regional attractions in terms of cultural life when designing the product for their visitors (e.g. regional dishes). The present paper was written on the basis of data contained in the catalogue titled "Poland-The Atlas of Agritourism. Welcome to the Countryside" published by the Polish Federation of Agritourism "Welcoming Farms" and also website www.agroturystyka.pl. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Curtis M. H., Marketing Techniques for the Tourism Industry Travel World, 1968
 2. Czerwińska-Jaśkiewicz M., Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne, Wyd. Difin, Warszawa 2013
 3. Drzewiecki M., Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania., Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1995
 4. Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002
 5. Gałecki R., Gołębski G., Ekonomika turystyki, Zeszyt 282, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1980
 6. Guzik Cz., Turystyka wiejska na Podhalu (na przykładzie Białki i Bukowiny Tatrzańskiej), w: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, pod. red. J. Bilińskiego, D. Sawaryn, Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2003
 7. Jachimowicz E., Krzyżanowska K., Pozarolnicze funkcje gospodarstwa rolniczego na przykładzie działalności agroturystycznej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004
 8. Kotler Ph., Armstrong G., Principles of Marketing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989
 9. Kurtyka I., Produkty turystyki wiejskiej w górach Stołowych, SERiA, tom VII, z. 4, SGGW, Warszawa, 2005
 10. Kurtyka I., Szanse i bariery rozwoju turystyki wiejskiej w Sudetach, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, pod red. naukową I. Sikorskiej - Wolak, Wyd. SGGW, Warszawa 2008
 11. Kutkowska B., Podstawy rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki na Dolnym Śląsku, Wyd. AR we Wrocławiu, nr 455, Monografia nr XXXI, Wrocław 2003
 12. Levitt T., Exploit the Product Life Cycle, Harvard Business Review, Vol. 43, Nov.-Dec. 1965
 13. Levitt T., Marketing success through differentiation-of anything, Harvard Business Review, Jan.-Feb. 1980
 14. Majewski J., Wiejskość jako rdzeń produktu turystycznego-użyteczność podejść geograficznego i ekonomicznego, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, Wyd. SGGW, Warszawa 2010
 15. Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996
 16. Polska-Atlas Turystyki Wiejskiej 2010/2011. Wieś Polska Zaprasza, Wydawnictwo Polska Federacja Turystyki Wiejskiej GG, Warszawa 2010
 17. Tatara J., Sawicki B., Czerniec W., Rozwój produktu agroturystycznego na przykładzie trzech gospodarstw agroturystycznych z województwa lubelskiego (studium przypadku), Zeszyty AR w Krakowie nr 402, z. 90, Kraków 2003
 18. wrotamalopolski.pl
 19. www.agroturystyka.pl
 20. www.kaszuby.info.pl
 21. www.turystyka.dolnyslask.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu