BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zasady aktywowania kosztów w świetle założeń rachunku kosztów relewantnych
Assets Recognition in the Relevant Costing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 169-181, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Informacyjne aspekty rachunkowości
Słowa kluczowe
Koszty relewantne, Rachunkowość, Koszty, Aktywa, Rachunek kosztów
Relevant cost, Accounting, Costs, Assets, Cost accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Do podejmowania racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwie niezbędne są informacje o kosztach. Zakres informacji wspomagających rozwiązanie konkretnego problemu decyzyjnego powinien obejmować jedynie te koszty i inne kwantyfikowalne parametry, które ulegną zmianie pod wpływem wybrania jednej z możliwych opcji rozwiązania danego problemu. Pomiarem takich kosztów zajmuje się rachunek kosztów relewantnych. Podobnie jak w innych rachunkach kosztów jednym z najistotniejszych problemów do rozwiązania w tym rachunku jest ustalanie procedur przekształcania kosztów w aktywa i odwrotnie. Przyjęte rozwiązania wpływają bowiem na wysokość osiąganych wyników jednostki i wartość posiadanych aktywów. Celem artykułu jest przedstawienie zasad aktywowania kosztów w świetle założeń rachunku kosztów relewantnych. (fragment tekstu)

Identification of moment and procedures of distribution of the cost between balance sheet and profit and loss statement is one of the most important problems for deciding in the each cost accounting. Article presents the principle recognition of assets on the relevant costing. Besides in article performs comparison of principle of recognition of asset in full costing, variable (direct) costing and relevant costing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Fess F.E., The Relevant Costing Concept for Income Measurement - Can it be Defended? "The Accounting Review" 1963, vol. 38, No. 4.
  2. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2001.
  3. Peche T., Metody bilansowe, PWN, Warszawa 1991.
  4. Sorter G.H., Horngren Ch.T., Assets Recognition and Economic Attributes - the Relevant Costing Approach, "The Accounting Review" 1962, vol. 27.
  5. Zadora S., Niemieckie teorie bilansowe. Zeszyty Teoretyczne SKwP nr 5, Warszaa 1981.
  6. Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu