BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morze Anita (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Wizerunek placówki opieki zdrowotnej na podstawie badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 275-285, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Szpitalnictwo, Opieka zdrowotna, Placówki służby zdrowia, Badania ankietowe, Marketing usług
Hospital service, Health care, Medical facilities, Questionnaire survey, Service marketing
Abstrakt
Narastająca konkurencja, wywołana przemianami dokonującymi się na polskim rynku usług zdrowotnych, wymusza dostosowanie się publicznych zakładów opieki zdrowotnej do nowych realiów. Następuje ono poprzez podjęcie rywalizacji na rynku usług medycznych zarówno z prywatnymi podmiotami, jak i z innymi państwowymi placówkami służby zdrowia. Walka rozgrywa się między innymi o pozyskanie i utrzymanie zadowolonego klienta-pacjenta, w ślad za którym "idą" pieniądze. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja elementów wpływających na wybór przez pacjentów (jako jednej z ważniejszych grup z otoczenia placówki opieki zdrowotnej) konkretnej jednostki opieki medycznej poprzez poznanie ich opinii w drodze przeprowadzenia badań ankietowych. Bardzo ważne było przy tym ustalenie stopnia ważności tych elementów w procesie kształtowania wizerunku placówki opieki zdrowotnej. W tym kontekście problematyka identyfikacji wizerunku placówki opieki zdrowotnej wśród jej pacjentów jest ważna. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż rzeczywiste działania podejmowane w polskich placówkach opieki zdrowotnej - mające na celu dostosowanie się do nowych warunków funkcjonowania - nie zawsze skłaniają się do poprawy ich sytuacji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J.: Wizerunek firmy. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004.
 2. Baruk A.I.: Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy. Difin, Warszawa 2006.
 3. Budzyński W.: Wizerunek firmy, kreowanie, zarządzanie, efekty. Poltext, Warszawa 2002.
 4. Burek E., Hermaniuk T.: Kreowanie wizerunku placówki opieki medycznej na przykładzie Centrum Medycznego Medicar w Rzeszowie. W: Ochrona zdrowia wizerunek, marketing, rynek. Red. G. Karasiewicz. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2006.
 5. Dobska M., Dobski P.: Marketing usług medycznych. Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2000.
 6. Haffer R.: Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 7. Rogala-Pawelczyk G.: Zadania pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej wobec pacjenta objętego opieką zespołu lekarza rodzinnego w opinii członków zespołu lekarza rodzinnego. "Wiadomości Lekarskie" 2002, t. LV.
 8. Rudawska I.: Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej - wybrane aspekty. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 9. Rudawska I.: Ekonomizacja relacji pacjent - usługodawca w opiece zdrowotnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006 r.
 10. Sargeant A.: Marketing w organizacjach non profit. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 11. Skowron S.: Wizerunek oraz system identyfikacji firm. W: Komunikacja marketingowa - instrumenty i metody. Red. B. Szymoniuk. PWE, Warszawa 2006.
 12. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym. Red. A. Sznajder. PWN, Warszawa 1986, s. 29; za: W. Budzyński: Wizerunek firmy, kreowanie, zarządzanie, efekty. Poltext, Warszawa 2002.
 13. Zakład opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. Red. M. Wojtowicz, M.A. Kornatowski. Verlag Dashöfer, Warszawa 2006.
 14. Http://www.opoka.org.pl/biblioteka.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu