BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubiak Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Faktoring w księgach rachunkowych
Das Factoring in der Buchhaltung
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 183-192, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Informacyjne aspekty rachunkowości
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Księgi rachunkowe, Faktoring, Ewidencja księgowa
Accounting, Accounting books, Factoring, Accounting records
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
Działalność jednostek gospodarczych wiąże się z dokonywaniem ciągłych transakcji z innymi podmiotami. Przedsiębiorstwa sprzedając swoje usługi, towary lub produkty, często udzielają swoim kontrahentom kredytu kupieckiego. Odroczenie zapłaty może jednak spowodować utratę płynności finansowej. W związku z tym jednostki gospodarcze korzystają z firmy refinansowania wierzytelności, jaką jest faktoring. Jest on szczególnie popularny w krajach wysoko rozwiniętych. W Polsce warunki sprzyjające do jego rozwoju pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednak w dalszym ciągu napotyka on wiele trudności związanych z brakiem uregulowań prawnych i niedostateczną wiedzą przedsiębiorców na jego temat. Artykuł ma na celu przybliżenie istoty faktoringu i przedstawienie jego ujęcia w księgach rachunkowych faktora i faktoranta. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gos W., Faktoring a forfaiting, w: Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, red. K. Czubakowska, PWE, Warszawa 2007.
  2. Ignaczewski J., Umowy nienazwane, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  3. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Difin, Warszawa 2006.
  4. Kreczmańska-Gigol K., Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora, Difin, Warszawa 2007.
  5. Matusiak M., Faktoring zyskuje popularność, "Gazeta Prawna" 2006, nr 37 (1655).
  6. Podedworna-Tarnowska D., Faktoring w Polsce, szanse i zagrożenia, SGH, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu