BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koziński Józef (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Ćwik Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Teoretyczne aspekty zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 940, s. 61-69, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Analiza strategiczna
Strategic management, Small business, Corporation strategies, Strategic analysis
Abstrakt
Wyjaśniono pojęcie strategii oraz w kontekście funkcjonowania małego przedsiębiorstwa scharakteryzowano cechy strategii i omówiono kryteria podziału strategii. Zwrócono uwagę także na możliwości zastosowania metod analizy strategicznej w małej firmie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ćwik K. (2001): Modyfikacja metody BCG dla potrzeb przedsiębiorstw branży teleinformatycznej. W: Koziński J. (red.): Wybrane czynniki wpływające na powodzenie firmy. Wrocław: OTREK.
 2. Gierszewska G., Romanowska M. (2000): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 3. Hedberg B., Jonsson S. (1977): Formułowanie strategii jako proces nieciągły. "Problemy Organizacji" nr 2.
 4. Jagoda J. (2002): Mała firma a decyzje strategiczne. W: Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje. Wałbrzych: PN WWSZiP.
 5. Klasik A. [red.] (1993): Planowanie strategiczne. Warszawa: PWN.
 6. Krupski R. (1993): Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. Wrocław: Ossolineum.
 7. Krupski R. (red.) (1999): Zarządzanie strategiczne - koncepcje, metody. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 8. Pierścionek Z. (1996): Strategie rozwoju firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2001): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000. Warszawa.
 10. Quinn J.B. (1992): Some Useful Defimtions. London: McGraw-Hill.
 11. Stoner J.A.F., Wankel C. (1992): Kierowanie. Warszawa: PWE.
 12. Upton N., Felan J.T., Teal E.J. (2001): Strategic and Business Planning Practices of Fast Growing Family Firms. "Journal of Small Business Management" nr 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu