BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołtysek Bożena (Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku i Tarnowie)
Tytuł
Nowe trendy w polityce dotyczącej szkolnictwa wyższego w krajach europejskich
New Trends in the European Countries' Higher Education Policy
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2012, nr 4 (39), s. 180-196, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Polityka oświatowa
Higher education, Education policy
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie nowych trendów w polityce krajów europejskich w zakresie szkolnictwa wyższego. Analiza jest podzielona na trzy części. Część 1 jest przyjrzeniem się siłom napędowym zmian w szkolnictwie wyższym z perspektywy polityki na szczeblu europejskim. Część 2 przedstawia analizę siedmiu różnych trendów w europejskim szkolnictwie wyższym. Część 3 podsumowuje analizę, ilustrując, jak te trendy, w powiązaniu z celami strategicznymi określonymi przez polityków na szczeblu europejskim i krajowym, popychają szkolnictwo wyższe w kierunku systemu rynkowego, świadomego kosztów i zorientowanego na osiąganie wyników. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to examine new trends in the policy of European states towards higher education. The analysis is broken down into three sections. Section 1 looks at the drivers of change in higher education from the policy perspective at the European level. Section 2 analyzes seven distinct trends in the European higher education. And section 3 concludes the discussion by illustrating how these trends, in combination with the strategy goals set out by politicians at the European and national level, are pushing the European higher education towards a more market-driven, cost-conscious and results-oriented system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altbach et al., Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183168e.pdf
 2. European Council, Presidency conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
 3. European Student's Union, Lisbon Strategy - basic information for National Unions of Students, 2005, http://www.esib.org/documents/publications/info- sheets/0510_info_lisbon.pdf
 4. Eurostat Database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database
 5. Eurydice, Key Data on Higher Education in Europe 2007, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/105EN.pdf
 6. Lorenz Ch., Higher Education Policies in the European Union, the 'Knowledge economy' and Neo-Liberalism, "Social Europe", 2006, vol. 2, nr 2.
 7. OECD, Tertiary Education for the Knowledge Society, 2008, s. 14.
 8. OECD, Education at a Glance 2011 - How much do tertiary students pay and what public subsidies do they receive?, http://www.oecd.org/data- oecd/61/13/48631028.pdf
 9. Pépin L., Education in the Lisbon Strategy: assessment and prospects, "European Journal of Education", Vol. 46, Issue 1, marzec 2011, s. 25-35.
 10. USA Today, Student loan debt exceeds credit card debt in USA, http://www.usatoday.com/money/perfi/college/2010-09-10-student-loan- debt_N.htm
 11. Wissema J.G., Towards the Third Generation University: Managing the university in transition, Edward Elgar, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu