BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnacka-Chrobot Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ocena kluczowych metod wymiarowania funkcjonalnego systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2009 T. 1, 2009, s. 85 - 91, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Oprogramowanie, Systemy wspomagania zarządzania
Computer system, Software, Management support systems
Abstrakt
Realizacja przedsięwzięć rozwoju (budowy od podstaw lub doskonalenia) systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie (SOWZ) - dla uproszczenia rozważań nazywanych w niniejszym opracowaniu informatycznymi przedsięwzięciami rozwojowymi (IPR) - napotyka w praktyce wiele problemów, w wyniku których zaspokojenie wymagań klientów stanowi ciągle duże wyzwanie dla organizacji zajmujących się tego typu działalnością. Świadczy o tym wynikająca z licznych analiz niezadowalająca skuteczność realizacji takich przedsięwzięć, wyjątkowo niska w zestawieniu z innymi kategoriami produktów programowych. Z analizy zasadniczych przyczyn niepowodzeń w realizacji IPR wynika, że podstawowym czynnikiem decydującym o ich sukcesie jest wielkość przedsięwzięcia, którą mierzy się jego pracochłonnością. W przypadku tego typu przedsięwzięć determinuje ona koszty i czas realizacji. Toteż, aby prawidłowo zarządzać IPR, potrzebne są obiektywne i wiarygodne oszacowania i pomiary tego atrybutu. Pracochłonność IPR jest natomiast zdeterminowana rozmiarem jego produktu. Przeprowadzona analiza kilkudziesięciu rezultatów badań dotyczących wiarygodności metod szacowania pracochłonności IPR wykazała z kolei, że spośród wszystkich podejść o charakterze metodycznym najbardziej trafne rezultaty dają obecnie metody ekstrapolacji parametrycznej nakładów pracy oparte na rozmiarze SOWZ wyrażonym w jednostkach funkcjonalności. Podstawę dla takich modeli stanowią zaś metody wymiarowania tzw. rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania, z których kilka w ostatnim czasie zdobyło uznanie międzynarodowych organizacji standaryzacyjnych ISO (International Organization for Standardization) i IEC (International Electrotechnical Commission). Wśród nich do kluczowych należą metody IFPUG oraz COSMIC. Celem niniejszego opracowania jest próba oceny tych dwóch znormalizowanych podejść do wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego produktu programowego w kontekście systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. COSMIC: The COSMIC Functional Size Measurement Method, Version 3.0, Measurement Manual. Quebec 2007, September.
 2. Czarnacka-Chrobot B.: Usage of the Software Projects Scope Estimation Methods by Polish MIS Providers. In: Information Management. Ed. B. Kubiak. Gdańsk University Press, Gdańsk 2009.
 3. Czarnacka-Chrobot B.: Wiarygodność metod szacowania pracochłonności przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.
 4. IFPUG: IFPUG Function Point Counting Practices Manual, Release 4.2. Part 1-4. New York 2004, January.
 5. ISBSG: The ISBSG Report: Software Project Estimates - How Accurate are They? Hawthorn, Australia 2005.
 6. ISO/IEC 14143 Information Technology - Software Measurement - Functional Size Measurement - Part 1-6. ISO, Geneva 1998-2007.
 7. ISO/IEC 19761:2003 Software Engineering - COSMIC-FFP - A Functional Size Measurement Method. ISO, Geneva 2003.
 8. ISO/IEC 20926:2003 Software engineering -IFPUG 4.1 Unadjusted Functional Size Measurement Method - Counting Practices Manual. ISO, Geneva 2003.
 9. Morris P.: Functional Size Metrics. Total Metrics, 2001.
 10. Panorama Consulting Group, 2008 ERP Report, Topline Results. Denver 2008.
 11. Standish Group: CHAOS Summary 2008. West Yarmouth, Massachusetts 2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu