BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wewnętrzna kontrola, audyt i nadzór jako istotne czynniki wpływające na użyteczność sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych
The Internal Control Audit and Supervision, as Essentials Factor Influencing on Entities Utility of Financial Statement
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 193-205, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Informacyjne aspekty rachunkowości
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Audyt, Sprawozdawczość finansowa, Podmioty gospodarcze
Accounting, Internal control, Audit, Financial reporting, Business entity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie w warunkach turbulentnej, globalnej gospodarki rynkowej staje się coraz trudniejsze. Dążąc do maksymalnego ograniczenia ryzyka zarządzania, podmioty gospodarcze' poszukują i stosują różne metody i instrumenty sterowania prowadzoną działalnością. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem ułatwia, a często warunkuje posiadanie odpowiednich informacji w różnym przekroju przedmiotowym, podmiotowym i czasowym. Zrozumiałe są więc żądania otrzymania informacji nie tylko wartościowych, lecz również ilościowych i jakościowych, wyrażonych w liczbach bezwzględnych i względnych, dotyczących przedsiębiorstwa i jego zamierzonej działalności. Istotne jest, aby głównym dostawcą takich informacji był nowoczesny, kompleksowy, a równocześnie elastyczny system rachunkowości. (fragment tekstu)

The internal control, audit and internal supervision among other factors influence on financial statements utility. Well organized and efficient internal control system, audit and internal supervision secure utility and reliability of economic Information enclosed in financial statement on the top level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 2. Komunikat nr 11 Ministra Finansów z dnia 26.06.2006 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 7, poz. 56.
 3. Kuc B.R., Audyt wewnętrzny - teoria i praktyka, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 4. Lueck W., Die Zukunft der Internen Revision. Entwicklungstendenzen der unternehmensinternen Uberwachung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2000.
 5. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005, SKwP i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2005.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1, SKwP, International Accounting Standards Board, Warszawa 2004.
 7. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 61, Warszawa 2005.
 8. Sawicki K., Problem ustalenia i klasyfikacji nieprawidłowości występujących w rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 464, Szczecin 2007.
 9. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 2, PWN, Warszawa 1988.
 10. Ustawa z dnia 16.09.2000 r., Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz zakresie działania administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej, DzU nr 102, poz. 1116.
 12. Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 13. Winiarska K., Audyt wewnętrzny w 2007 roku, Standardy międzynarodowe - regulacje krajowe, Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu