BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekarz Halina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Cabała Paweł (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Aspekt instrumentalny controllingu strategicznego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 940, s. 90-97, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku
Słowa kluczowe
Controlling strategiczny, Funkcje controllingu, Narzędzia controllingu, Klasyfikacja
Strategic controlling, Controlling function, Controlling tools, Classification
Abstrakt
Poniższe rozważania koncentrują się na problematyce doboru metod i technik, które winny być wykorzystywane w ramach realizacji funkcji controllingu strategicznego Rozwiązanie tego zagadnienia nie jest jednak możliwe bez ujrzenia szerszego kontekstu koncepcji controllingu. Wydaje się, że dobrą perspektywą badawczą w tym zakresie jest teoria systemów. Prezentacja koncepcji controllingu strategicznego przy pomocy aparatu pojęciowego, który wypracowany został w ramach teorii systemów, daje wiele korzyści. Wyodrębnienie podstawowych elementów wchodzących w skład systemu controllingu w pierwszej kolejności stanowi podstawę badania relacji, jakie między nimi zachodzą. Pozwala następnie na bardziej precyzyjne sformułowanie funkcji systemu, sprzyja potem tworzeniu konkretnych form organizacji controllingu w przedsiębiorstwie, a także - co nas tutaj interesuje szczególnie - ułatwia dobór najkorzystniejszych instrumentów, umożliwiających realizację wyróżnionych wcześniej funkcji. Punktem wyjścia niniejszych rozważań będzie zatem systemowe spojrzenie na controlling. W następnej kolejności omówiona zostanie istota ujęcia instrumentalnego oraz przedstawione propozycje klasyfikacji metod i technik controllingu strategicznego. Rozważania kończy próba prezentacji czynników wpływających na ewolucję metod wykorzystywanych w controllingu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bramsemann R. (1900): Handbuch Controlling. Methoden und Techniken. München-Wien: Carl Hanser Verlag.
 2. Cude R. (1964): Méthodologie: vers une science de l'action. "Travail et Méthodes" nr 8.
 3. Feyerabend P.K. (1996): Przeciw metodzie. Wrocław: Siedmioróg.
 4. Kotarbiński T. (1982): Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
 5. Martyniak Z. (1976): Elementy metodologii organizowania. Warszawa: PWN.
 6. Mazur M. (1976): Cybernetyka i charakter. Warszawa: PIW.
 7. Nahotko S. (1997): Podstawy i metody controllingu w zarządzaniu firmą, Bydgoszcz: TNOiK.
 8. Preis A. (1995): Strategisches Controlling mit System Chancen und Risiken frühzeitig erkennen. Wiesbaden: Gabler.
 9. Radzikowski W., Wierzbicki J. (1999): Controlling. Koncepcje-metody-zastosowania. Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania.
 10. Stabryła A. (2000): Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: PWN.
 11. Vollmuth H.J. (1995): Controlling. Instrumenty od A do Z. Warszawa: Placet
 12. Weber J. (1998): Einfhrung in das Controlling. Stuttgart: Schfler-Poeschel.
 13. Weber J. (1999): Nowe perspektywy i instrumenty controllingu. W: Controlling w zarządzaniu firmą. Katowice: Profit.
 14. Ziegenbein K. (1998): Controlling. Ludwigshafen: Friedrich Kiehl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu