BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sudolska Agata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zastempowski Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Adaptacja przedsiębiorstw do otoczenia rynkowego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 940, s. 111-124, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku
Słowa kluczowe
Otoczenie przedsiębiorstwa, Typologia otoczenia przedsiębiorstw, Wyniki badań
Enterprise environment, Enterprise environment typology, Research results
Abstrakt
Omówiono umiejętności adaptacyjne przedsiębiorstw oraz przedstawiono wyniki badań dotyczące doświadczeń w zakresie praktyk adaptacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drawiłło H.G. (2001): Proces dostosowywania się przedsiębiorstw do rynku jako czynnik poprawy konkurencyjności w warunkach globalizacji. W: Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J. (red.): Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Toruń: Wydawnictwo UMK
 2. Banaszyk P., Krzakiewicz K., Stańda A. (2001): Wybrane aspekty kształtowania organizacji uczącej się. W: Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J. (red.): Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 3. Buchner R. (1999): Tendencje w strategii i organizacji. "Przegląd Organizacji" nr 8 i 9.
 4. Dunaj B. (1998): Słownik współczesny języka polskiego. Warszawa: Przegląd Reader's Digest
 5. Drucker P. (1999): The Real Meaning of the Merger Boom. The Annual Report of Conference Board.
 6. Godziszewski B. (1999): Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania. W: Stankiewicz M.J. (red.): Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: TNOIK "Dom Organizatora".
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I. (1998): Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej. W: Haffer M., Sudoł S. (red.): Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 8. Grudzewski W.M., Koźmiński A.K. (1996): Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku. "Zarządzanie i Kierowanie" nr 3.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I. (1999): Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości. W: Herman A., Szablewski A. (red.): Zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Wydawnictwo Poltext
 10. Krzyżanowski L. (1985): Podstawy nauki zarządzania. Warszawa: PWE.
 11. Nizard G. (1998): Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. Warszawa: PWN
 12. Obłój K. (2001): Model biznesowy: dyrygent. "Przegląd Organizacji" nr 12.
 13. Official Journal (1996), No L 107.
 14. Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. Dziennik Ustaw nr 101, poz. 1178.
 15. Szymczak M. (1992): Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 16. Thierry D. (1995): Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstw. Adaptacja pracowników do zmian. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu