BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzechowska Daria (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie)
Tytuł
Kryzys ekonomiczny a decyzje migracyjne muzułmanów na przykładzie Francji : diagnoza i prognoza na przyszłość
Economic Crisis and Muslims' Decisions to Immigrate to France : Diagnosis and Forecast
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2012, nr 3 (38), s. 55-77, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Migracja ludności, Socjologia migracji
Economic crisis, Population migration, Sociology of migration
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy kryzys ekonomiczny (lat 70. XX w. oraz pierwszej dekady XXI wieku) wpływa na decyzje migracyjne muzułmanów?. Aby zobrazować podjęty temat, za niezbędne uznałam przedstawienie wybranych aspektów historii migracji do Francji, która jeszcze na początku lat 40. i 50. XX w. cechowała głównie mieszkańców Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Napływ muzułmanów do Francji datuje się od uzyskania przez Algierię niepodległości w 1962 r. i trwa do dzisiaj. Jak podkreślają demografowie, ekonomiści oraz politolodzy, kryzys ekonomiczny nie wpływa na decyzje migracyjne muzułmanów z ubogich państw Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu. Głównym czynnikiem napędzającym ruchy migracyjne muzułmanów jest poziom rozwoju gospodarczego państwa wysyłającego. Owszem, w trakcie trwania kryzysu gospodarczego liczba napływających muzułmanów ulega nieznacznemu zmniejszeniu na skutek zaostrzenia przepisów polityki migracyjnej państwa przyjmującego, zwiększeniu kwot deportacyjnych czy tak zwanej migracji selektywnej. Przez pryzmat kryzysu ekonomicznego ujawnią się także antyimigranckie postawy społeczeństwa państwa przyjmującego. Nie bez znaczenia jest również antymuzułmańska postawa najważniejszych francuskich polityków, takich jak: przewodniczącej partii Front Narodowy Marine Le Pen, która podkreśla, że "kryzys ekonomiczny (w tym także Francji) jest wynikiem utrzymywania muzułmanów" oraz byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego słynącego z "polityki twardej ręki" i kontrowersyjnych wypowiedzi na temat muzułmanów. W zakończeniu artykułu została postawiona hipoteza, która łączy się ze stwierdzeniem, że na kształt polityki imigracyjnej Francji w większym stopniu wpłyną takie czynniki, jak zachowanie tożsamości kulturowej, polityka integracyjna lub/i polityka bezpieczeństwa aniżeli czynnik stricte ekonomiczny. (abstrakt oryginalny)

The article aims at answering the question whether the economic crisis (of the 1970s and the first decade of the 21st century) has impact on the Muslims' decisions to immigrate. In order to illustrate this issue, I assumed it was necessary to discuss some historical aspects of immigration to France, which in the 1940s and 50s was mainly a goal for the citizens of Italy, Spain and Portugal. The influx of Muslims to France dates back to 1962, when Algeria gained independence, and has continued until now. As demographers, sociologists and political science experts highlight, the economic crisis does not influence the immigration decisions of Muslims from the poor countries of the North Africa and the Middle East. The main factor stimulating immigration of Muslims is the economic development level in their countries of origin. It is true that the number of Muslim immigrants is slightly decreasing but it is due to the restrictive immigration policy adopted by the host countries, i.e. the increase in the deportation quotas or the so-called selective immigration. The economic crisis made the host countries' societies show their antiimmigration attitudes. The anti-Muslim attitude of the most important French politicians is also important. The example can be the President of the National Front - Marine Le Pen, who states "the economic crisis (including the one in France) results from supporting Muslims", and the former President of France - Nicolas Sarkozy - famous for his 'iron hand rule policy' and controversial opinions about Muslims. The article ends with a hypothesis that the immigration policy of France is mainly influenced by such factors as cultural identity maintenance, and integration and/or security policy rather than a strictly economic factor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à la maîtrise de l'immigration à l'intégration et à l'asile, http://www.senat.fr/leg/tas07-002.html.
 2. Bowen J.R., Why the French don't like headscarves. Islam, the State and Public Space, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 3. Dargent C., Musulmans déclarés en France: affirmation religieuse, subordination sociale et progress, "Les Cahiers du CEVIPOF", Février 2003, Centre de Recherches Politiques de Sciences Po, nr 34.
 4. European Social Survey, Badanie Postaw Społecznych. Dostarczanie informacji na potrzeby polityki publicznej. Wybrane wyniki pierwszych trzech rund ESS, European Commission, 2011.
 5. Gabryszak R., D. Magierka (red.), Europejska polityka społeczna, Difin, Warszawa 2011.
 6. Hainmuller J., M. Hiscox, Educated Preferences: Explaining Attitudes Toward Immigration in Europe, "International Organization" 2007, 61, s. 399-442; B. Meuleman et al., Changing attitudes toward immigration in Europe, 2002-2007: a dynamic conflict theory approach, 2008, [rękopis].
 7. Iglicka K., Wpływ recesji gospodarczej na migracje. Rys historyczny, "Biuletyn Migracyjny" 2011, nr 22, Warszawa.
 8. Lamchichi A., L'immigration marocaine en France, changements et ruptures, "Confluences Méditerranée" 1999, No. 31.
 9. Lucassen L., The Immigrant Threat. The Integration of Old and New Migrants in Western Europe since 1850, University of Illions Press, Urbana and Chicago 2005.
 10. Machnikowski R.M., Muzułmanie w Europie Zachodniej - między integracją a radykalizacją?, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2009.
 11. Maryański A., Narodowości świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 12. Mason P., Why It's Kicking Off Everywhere: The New Global Revolutions, Copyrighted Material, University of Michigan 2012.
 13. Mościbrodzki W., Ruchliwość migracyjna i jej konsekwencje, Ekonomiczne aspekty współczesnych migracji międzynarodowych, www.ceeerc.wne.uw.edu.pl.
 14. Pędziwiatr K., Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 2005.
 15. Poinard M., Encyklopedie de la Méditerranée. Mobilités et migration dans le bassin méditerranéen, Édisud, Aix-en-Provance 2003.
 16. Samers M., The Production of Diaspora: Algerian Emigration form Colonialism to Neo-Colonialism (1840-1970), "Antipode" 1997, vol. 29, nr 1.
 17. Sarkozy N., La République, les religions, l'espérance, Entretiens avec Thibaud Collin et Philipe Verdin, CERF, Paris 2004.
 18. Scratona P. (red.), 11 września. Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003.
 19. Thave S., L'emploi des immigrés en 1999, "INSEE Première", nr 717, May 2000. INSEE, Les immigrés en France, édition 2005.
 20. Thomas M., French colonial mind, vol. 1, University of Nebrasska Press, Lincoln 2012.
 21. Widy M., Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2005
 22. Zdanowski J., Muzułmanie we Francji, [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, 2005.
 23. Barreau J.C., Francja - kraj imigrantów, "Recogito", kwiecień-czerwiec 2004.
 24. Ćwik F.L., Francja deportuje imigrantów, "Nasz Dziennik", nr 8 (4243), 11.01.2012.
 25. Couteau F., Europe - le retour des frontières, "La Liberation", 26.04.2011;
 26. Francja i Włochy zawieszają układ z Schengen ? Tak, w obawie przed imigrantami, www.swiat.newsweek.pl, 14.02.2012.
 27. Mason P., Co zostało z Occupy?, "Forum", nr 6, 6-12.02.2012,
 28. Niklewicz K., Francja zaostrza prawo imigracyjne, "Gazeta Wyborcza", 6.05.2006.
 29. Rovan A., Tests ADN: la majorité désapprouve Besson, "Le Figaro", 14.09.2009 http://www.lefigaro.fr/politique/2009/09/14/01002-20090914ARTFIG00607 -tests-adn-la-majorite-desapprouve- besson-.php.
 30. Sikorski K., Francuski parlament forsuje surowe prawo imigracyjne, www.polska times.pl.
 31. Rozmowa Aleksandry Rybińskiej z Marine Le Pen, Kryzys gospodarczy to wynik utrzymywania imigrantów, "Rzeczy Wspólne", nr 3 (1/2011),www. rzeczywspolne.pl, 08.02.2011.
 32. Vers un retour des contrôles aux frontières dans l'espace Schengen, "La Liberation", 18.06.2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu