BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyczkowski Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Efektywność przedsięwzięć wirtualizacji infrastruktury serwerowej. Studium przypadku
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2009 T. 1, 2009, s. 93 - 102, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura informatyczna, Serwery wirtualne, Optymalizacja kosztów
IT infrastructure, Virtual servers, Cost optimization
Abstrakt
Na konferencji SWO'2008 zaprezentowano referat dotyczący problemów efektywności IT, a więc zagadnienia, które przez ostatnie lata było traktowane w krajowej praktyce informatycznej trochę "po macoszemu". Trwający bowiem nieprzerwanie od kilkunastu lat wzrost gospodarczy, wspierany dodatkowo szerokim strumieniem funduszy unijnych spowodowały, że przedsięwzięcia informatyczne były często realizowane bez pełnej analizy ich opłacalności. Nawet jeżeli badano efektywność nowych inwestycji, to stosunkowo rzadko podejmowano działania związane z optymalizacją wydatków przeznaczanych na bieżącą działalność IT. Jest to poważnym błędem, gdyż - jak dowodzą analizy firmy Gartner, monitorującej rynki technologii informacyjnych - wydatki na utrzymanie i rozwój istniejącej infrastruktury pochłaniają aż 85% środków przeznaczanych na całą sferę IT. Także z przeprowadzonych badań wynika, że jednymi z ważniejszych problemów z obszaru IT, na które wskazują polskie przedsiębiorstwa, są: kosztowna i trudna w zarządzaniu infrastruktura informatyczna (w tym serwerowa) oraz kosztowne działy wsparcia użytkowników (tzw. help/service desk). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Benson R., Bugnitz T., Walton W.: From Business Strategy to IT Action. Right Decision for the Better Bottom Line. John Wiley & Sons, New Jersey 2004.
  2. Bujak B., Total Cost of Ownership, Portal Wiedzy o TCO. http://www.tco.pl/tco.html (3.05.2009).
  3. Chustecki J.: Dziesięć strategicznych technologii 2009 roku, IDG News Service. http://www.virtualizationstandard.pl/news/169975/Dziesiec.strategicznych. technologii.2009.roku.html (3.05.2009).
  4. Dębiec M.: Projekt wirtualizacji istniejących zasobów sprzętowych środowiska informatycznego w firmie produkcyjnej "ABC" oraz pomiar i ocena jego efektywności, SGH, Warszawa 2008.
  5. Doktór J., Stuczyński R.: Wstęp do wirtualizacji, Portal Społeczności Windows Server System. http://www.wss.pl/Articles/9970.aspx (3.05.2009).
  6. Dudycz H., Dyczkowski M.: Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań. AE, Wrocław 2006.
  7. Dyczkowski M.: Analiza wrażliwości jako element rozszerzonej oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych. W: Systemy wspomagania organizacji SWO'2008. Red. M. Pankowska, T. Porębska-Miąc, H. Sroka. AE, Katowice 2008.
  8. Igras S.: Analiza efektywności inwestycji w infrastrukturę fizyczną. "Net- World" 2008 (143), nr 02.
  9. Jakubik K.: ABC Wirtualizacji Serwery. "NetWorld" 2008 (144), nr 03.
  10. Orzechowski R.: Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT. SGH, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu