BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owczarczyk Agnieszka (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Konkurencyjność polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 305-314, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Polityka przemysłowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Analiza otoczenia konkurencyjnego, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Industrial policy, Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Competitive environment analysis, Small business
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw na tle konkurencyjności Jednolitego Rynku Europejskiego. Cel ten wynika z postawionej tezy, iż szansą na utrzymanie się na rynku i rozwój firm z sektora MSP jest ich konkurencyjność. Niniejszy artykuł podzielono na trzy części. W części pierwszej przybliżono występujące w literaturze przedmiotu różnorakie pojęcia konkurencyjności. W części drugiej przedstawiono otoczenie sektora MSP wpływające na jego konkurencyjność. Natomiast w części trzeciej wskazano kierunki działań rządu i Unii Europejskiej na rzecz poprawy konkurencyjności omawianego sektora przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L.: Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1997.
 2. Domagała A.: Integracja Polski z Unią Europejską. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 3. Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw. Red. M. Romanowska. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 4. Janiuk I.: Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2004.
 5. Kola M.: Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007.
 6. Kotlorz D.: Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji. Wybrane problemy. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2004.
 7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech. Red. P. Dominiak. J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.
 8. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska. Red. M. Bednarczyk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
 9. Mikołajczyk B.: Infrastruktura finansowa MSP iv krajach Unii Europejskiej. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.
 10. Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość. Red. F. Misiąg. PWE, Warszawa 2005.
 11. Przedsiąbiorstwo wobec globalizacji i integracji. Red. W. Szymanowski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 12. Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim. Red. A. Nehring. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
 13. Skowronek-Mielczarek A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 14. Sobczyk G.: Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 15. Starczewska-Krzysztoszek M. : Raport z badań. Monitoring kondycji sektora MSP 2007. PKPP Lewiatan, Warszawa 2007.
 16. Waniak-Michalak W.: Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 17. Witkowska J., Wysokińska Z.: Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu