BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Tadeusz T. (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Globalizacja ubóstwa i głodu - próba diagnozy
Globalization of Poverty and Famine - Diagnosis Attempt
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2012, nr 3 (38), s. 78-92, tab., bibliogr 5 poz.
Słowa kluczowe
Minimum egzystencji, Globalizacja, Ubóstwo, Głód
Sub­sis­tence min­i­mum, Globalization, Poverty, Starvation
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Autor podjął próbę zdiagnozowania przyczyn globalizacji ubóstwa i głodu. Przypomina przyczyny powstania i rozwoju globalizacji, a następnie opisuje zwycięzców i przegranych tego nowego procesu przemian globalnych. Prowadzi to do zdefiniowania ubóstwa, czyli braku środków na dłuższy czas potrzebnych do trwałego przeżycia. Autor definiuje i prezentuje tak ważne pojęcia, jak minimum egzystencji, minimum socjalne i pojęcie ubóstwa realnego. Zwraca równocześnie uwagę na współzależność globalizacji i ubóstwa oraz ubóstwa i środowiska naturalnego, które jest niszczone przez głównych aktorów globalizacji. Groźnym zjawiskiem jest gwałtowny rozwój dużych aglomeracji w świecie. Autor eksponuje edukację jako podstawową drogę do przezwyciężenia ubóstwa. Wcześniejsze wywody prowadzą go do postawienia pytania: jak ograniczyć ubóstwo w krajach rozwijających się? Wśród wielu dróg do skutecznego rozwiązania tego problemu wskazuje na uprzemysłowienie państw rozwijających się. (abstrakt oryginalny)

The author tries to identify the reasons for the globalization of poverty and famine. He recalls the reasons for the birth and development of globalization and then describes the winners and losers in the new process of the global change. It leads to defining poverty as a lack of resources that are necessary for permanent survival for an extended period of life. The author defines and presents such concepts as a subsistence wage, the minimum wage and real poverty. He also highlights the interdependence of globalization and poverty, and poverty and the natural environment, which is destroyed by the main globalization actors. The fast development of big agglomerations in the world is also a dangerous phenomenon. According to the author, education is the key to defeat poverty. The discussion of the issue makes him ask a question how poverty can be curbed in developing countries. In his opinion, one of the many effective solutions to the problem is industrialization of developing countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Atlas der Globalisierung. Die neuen Daten und Fakten zur Lage der Welt, Berlin 2006.
  2. Beck U., Was ist Globalisierung?, Frankfurt am Main 1997.
  3. Giddens A., Entfesselte Welt. Wie die Globalisierung unser Leben verändert,
  4. Frankfurt am Main 2001. Willke G., Armut - was ist das? Eine Grundsatzanalyse, Murmann Verlag^Hamburg 2011.
  5. http://www.attac.de/was-ist-attac/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu