BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parysz Ewelina (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Ocena działalności lokacyjnej funduszu Pioneer akcji polskich
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 315-325, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Obrót papierami wartościowymi, Fundusze inwestycyjne, Inwestycje długoterminowe, Ryzyko inwestycyjne
Capital market, Securities trading, Investment funds, Long-term investments, Investment risk
Abstrakt
Na skutek dynamicznego rozwoju rynku kapitałowego 28 sierpnia 1997 r. w miejsce ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach inwestycyjnych uchwalono ustawę określającą zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta podaje następującą definicję funduszu inwestycyjnego: "Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie w określone w ustawie papiery wartościowe i inne prawa majątkowe". Decydując się na inwestowanie na rynku kapitałowym inwestor ma do wyboru kilka możliwości. Może między innymi otworzyć rachunek papierów wartościowych. Istnieje też możliwość uczestnictwa w wybranym funduszu inwestycyjnym. Pioneer Pekao TFI S.A. to najstarsze i największe towarzystwo funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Zarządza aktywami ponad 30 miliardów złotych zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych Pioneer przez ponad 700 tys. klientów. Fundusz Pioneer umożliwia klientom dokonywanie wpłat i wypłat w złotówkach, euro oraz w dolarach amerykańskich. Celem artykułu jest przybliżenie Funduszu Pioneer Akcji Polskich FIO oraz analiza jego funkcjonowania i ocena efektywności działalności lokacyjnej w latach 1995-2008. Na charakterystykę funduszu będą się składać: opis stosowanej polityki lokacyjnej oraz opis rodzajów ryzyka związanych z inwestowaniem w ten Fundusz. Analizie podlegać będą wyniki Funduszu za lata 1995-2008. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj J.: Inwestycje, Rynki, Instrumenty i instytucje finansowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 285.
  2. Gabryelczyk K.: Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność. Wydawnictwo Oficyna, Kraków 2006, s. 12.
  3. Http:// www.infor.pl [20 wrzesień 2008].
  4. Http://www. pioneer.pl [20 luty 2008].
  5. Http://www.analizyonline.pl [20 wrzesień 2008].
  6. Http://www.izbazarządzających.pl [20 wrzesień 2008].
  7. Miziołek T.: Pioneer znów największy. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2001, nr 3, s. 67.
  8. Pochmara W., Zapała A.: Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji. Warszawa 2004, s. 12.
  9. Ustawa z dn. 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 1997, nr 139, poz. 933).
  10. Ustawa z dn. 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. 1991, nr 35, 103).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu