BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawleta Krystyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Korzyści i trudności adaptacji marketingu w organizacjach non-profit
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 315-325, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Strategia marketingowa, Teoria trzech sektorów gospodarki
Non-profit organisations, Marketing strategy, Third sector theory
Abstrakt
Specyfika działalności organizacji non-profit powoduje, że niemożliwa jest prosta adaptacja reguł marketingowych odpowiadających podmiotom komercyjnym oferującym produkty materialne. Artykuł ma na celu przybliżenie korzyści, jakie wynikają z zastosowania marketingu w organizacjach non-profit, a także ukazanie problemów związanych z adaptacją zasad marketingowych w tego typu podmiotach. Przy opracowaniu została zastosowana metoda analizy opisowej literatury z zakresu marketingu organizacji non-profit. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P.F.: Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka. Bordo, Warszawa 1995.
 2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2001.
 3. Hall H.: Marketing w szkolnictwie. ABC-Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
 4. Huczek M.: Badania marketingowe w organizacjach non profit. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2006.
 5. Huczek M.: Marketing organizacji non profit. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2003.
 6. Iwankiewicz-Rak B.: Internetowe bazy danych o organizacjach pozarządowych - funkcje i cechy. W: Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych. Red. E. Zeman-Miszewska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 7. Iwankiewicz-Rak B.: Marketing organizacji niedochodowych. W: Marketing usług. Red. A, Styś. PWE, Warszawa 2003.
 8. lwankiewicz-Rak B.: Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy w warunkach polskich. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 9. Kantyka S., Król M., Lipka A., Lipski A., Satola M.: Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach non-profit. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 10. Kotler Ph.: Analiza planowanie wdrażanie i kontrola. Northwestern University, Warszawa 1994.
 11. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 12. Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 2004.
 13. Krzyżanowska M.: Marketing usług organizacji niekomercyjnych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Warszawa 2000.
 14. Kwak W.: Misja organizacji non profit a struktura wartości dla interesariuszy. "Marketing i Rynek" 2006, nr 11.
 15. Limański A., Drabik I.: Marketing w organizacjach non-profit. Difin, Warszawa 2007.
 16. Sargeant A.: Marketing w organizacjach non profit. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 17. Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003,nr 96, poz. 873).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu