BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwoni-Krzeszowska Estera (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami - aspekt procesu tworzenia wartości.
Management of the Value of an Enterprise's Relationship with Market Stakeholders in the Context of the Value Creation Process
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 63-77, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zarządzanie wartością, Interesariusze, Zarządzanie
Value management, Stakeholders, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami polega na przemyślanym i zorganizowanym tworzeniu tej wartości. Wartość relacji jest generowana dzięki realizacji procesów kształtowania stosunków. Rozmaite czynniki wpływają na przebieg tych procesów. Część z nich ma charakter relacyjny, gdyż podlega wpływowi przedsiębiorstw i ich rynkowych interesariuszy oraz dotyczy bezpośrednio warunków i przebiegu stosunków. Znajomość tych czynników i ich istotności we wspieraniu procesów pozyskiwania, usatysfakcjonowania i zatrzymywania interesariuszy rynkowych ułatwia zarządzanie wartością relacji. Celem artykułu jest przeprowadzenie teoretycznych rozważań na temat procesu tworzenia wartości relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami i empiryczne zidentyfikowanie istotności czynników relacyjnych wspierających ten proces. Dla realizacji obranego celu wykorzystano analizę piśmiennictwa oraz przeprowadzono badania empiryczne na 102 przedsiębiorstwach w Polsce. Badania empiryczne wykazały, że czynniki relacyjne wspierające realizację procesów kształtowania stosunków odnoszą się do ekonomicznych, strategicznych, behawioralnych i produktowych wymiarów wartości relacji.(abstrakt oryginalny)

The management of the value of an enterprise's relationship with market stakeholders consists in a well thought-out and organized creation of this value. The value of the relationship is generated through the delivery of relationship forging processes. A variety of factors affect these processes. Some of these factors are relational because they are affected by enterprises and their market stakeholders and directly affect the conditions and the course of the relationship. Knowledge of these factors and their importance in supporting the processes of winning, satisfying and retaining market stakeholders helps manage the value of relationships. The objective of this paper are theoretical considerations about the process of creating the relationships of enterprises with market stakeholders and empirical identification of the significance of relational factors that support this process. In order to achieve the objective the subject literature was studied and empirical research was conducted on 102 enterprises in Poland. The empirical studies have shown that relational factors that support the processes of forging of a relationship refer to the economic, strategic, behavioral and product dimensions of the relationship's value.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson J., Jain D., Chintagunta P., Customer Value assessment in business markets, "Journal of Business- to-Business Marketing" 1993, vol. 1, no. 1, s. 3-29.
 2. Anderson J., Narus J., A model of distributor firm and manufacturer firm working partnership, "Journal of Marketing", January 1990, vol. 54, s. 42-58.
 3. Anderson J., Thomson J., Wynstra F., Combining value and price to make purchase decisions in business markets, "International Journal of Research in Marketing" 2000, vol. 17, s. 307-329.
 4. Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 5. Das T., Strategic alliance temporalities and partner opportunism, "British Journal of Management" 2006, vol. 17, s. 1-21.
 6. Dwyer F., Schurr P., Oh S., Developing buyer - seller relationships, "Journal of Marketing" 1987, vol. 51, s. 11-27.
 7. Grönroos Ch., Value-driven relational marketing: from product to resources and competencies, "Journal of Marketing Management" 1997, vol. 13, s. 407-419.
 8. Gwinner K., Gremler D., Bitner M., Relationship benefits in service industries: the customer's perspective, "Journal of the Academy of Marketing Science"1998, vol. 26, no. 2, s. 101-114.
 9. Heide J., Weiss A., Vendor consideration and switching behavior for buyers in hight - technology markets, "Journal of Marketing"1995, vol. 59, no. 3, s. 30-43.
 10. Joia L., Are frequent customers always a company's intangible asset?," Journal of Intellectual Capital" 2004, vol. 5, no. 4, s. 586-601.
 11. Kim T., Oh H., Swaminathan A., Framing interorganizational network change: a network interia perspective, "Academy of Management Review" 2006, vol. 31, s. 704-720.
 12. Kotler Ph., Armstrong G., Sanders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 13. Lapierre J., Customer - perceived value in industrial context, "Journal of Business and Industrial Marketing" 2000, vol. 15(2), s. 122-140.
 14. Liu D., Tseng K., Yen S., The incremental impact of intellectual capital on value creation, "Journal of Intellectual Capital" 2009, vol. 10, no. 2, s. 260-276.
 15. Morgan R., Hunt S., The commitment - trust of relationships marketing, "Journal of Marketing" 1994, vol. 58, s. 20-38.
 16. Payne A., Holt S., Frow P., Relationship value management: exploring the integration of employee, customer and shareholder value and enterprise performance models, "Journal of Marketing Management" 2001, vol. 17, s. 785-817.
 17. Piwoni-Krzeszowska E., Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 18. Ravald A., Grönroos Ch., The value concept and relationship marketing, "European Journal of Marketing" 1996, vol. 30(2), s. 19-30.
 19. Stańczyk-Hugiet E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 20. Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 21. Ulaga W., Eggert A., Realtionship value in business markets: the construct and its dimentions, "Journal of Business-to-Business Marketing" 2005, vol. 12, no. 1, s. 73-99.
 22. Wilson D., Jantrania S., Understanding the value of a relationship, "Asia - Australia Marketing Journal" 1994, vol. 2(1), s. 55-66.
 23. Zeithaml V., Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence, "Journal of Marketing"1988, vol. 52, s. 2-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/noz.2014.1.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu