BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podobiński Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Skutki stosowania japońskich koncepcji i metod zarządzania w polskim przedsiębiorstwie produkcyjnym
Consequences of Using Japanese Management Concepts and Methods in Polish Production Company
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 78-89, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Kaizen, Odchudzone zarządzanie, Metoda Just in Time, Zarządzanie przez jakość, Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu (TPM), Metoda 5S, Japoński styl zarządzania, Kulturowe uwarunkowania
Kaizen, Lean management, Just in Time method, Total Quality Management (TQM), Total Productive Maintenance (TPM), 5S method, Japanese management style, Cultural determinants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zaprezentowania skutków stosowania japońskich koncepcji i metod zarządzania, opierając się na wynikach badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie polskim z województwa dolnośląskiego. Przedstawiono ideę wybranych japońskich koncepcji i metod zarządzania. Na podstawie przeglądu literatury oraz badań empirycznych1 przedstawiono zalety oraz wady japońskich koncepcji i metod zarządzania w firmie produkcyjnej. Wyniki zrealizowanych badań pokazują, że japońskie koncepcje i metody zarządzania przynoszą wiele korzyści, natomiast wymagają udoskonaleń. Autor wskazał również na uwarunkowania kulturowe, które są barierą wdrożenia japońskich koncepcji i metod zarządzania. Zwrócono uwagę na cechy kultury japońskiej, które można wyróżnić w opisywanych koncepcjach i metodach zarządzania.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to present consequences using Japanese management concepts and methods which are based on research results from Polish company from Lower Silesian Voivodeship. The article presents the idea of chosen management concepts and methods. Basing on the literature and the author's research results advantages and disadvantages of Japanese management concepts and methods in Polish production company are presented. The results of the research show that Japanese management concepts and methods have many benefits, but they need improvement. The author presents culture conditions that pose a difficulty in the implementation of Japanese management concepts and methods. The article shows characteristics of Japanese culture, which can be observed in presented management concepts and methods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania nową drogą do przedsiębiorstwa lean, Difin, Warszawa 2007.
 2. Evans J.R., Dean J.W., Total Quality - Management, Organization and Strategy, South Western, Mason 2003.
 3. Hutchins D., Hoshin Kanri - strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 4. Imai M., Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju, Kaizen Institute Ltd., Warszawa 2012.
 5. Imai M., Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.
 6. Jens J., Kristenesen K., Kanji G., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 7. Liker J., Franz K., Droga Toyoty do ciągłego doskonalenia - jak osiągnąć znakomite wyniki dzięki strategii i operacyjnej doskonałości, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 8. Locher D., Lean w biurze i usługach. Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym, Mt Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 9. Lubben R.T., Just in Time Manufacturing: an Agressive Manufacturing Strategy, McGraw-Hill, New York 1988.
 10. Krasiński M., Kulturowe uwarunkowania stosowania japońskich koncepcji i metod zarządzania w przedsiębiorstwach japońskich funkcjonujących w Polsce (praca doktorska), 2012.
 11. Krawczyk S., Logistyka teoria i praktyka, Tom II, Difin, Warszawa 2011.
 12. Prymon M., Marketingowe strategie wartości na rynkach globalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 13. Przybyła M., Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 14. Przytuła S., Psychologia zarządzania - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 15. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/noz.2014.1.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu