BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Błażej (Politechnika Wrocławska, Lome-social networks), Zbieg Anita (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Wrocławski; Lome-social networks), Możdżyński Daniel (Lome-social networks, Wrocław)
Tytuł
Mapaorganizacji.pl - partycypacyjna platforma badań sieci organizacyjnych
Lome.io - Cloud Based, Participatory Network Mapping Platform for Organizational Network Studies
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (18), s. 100-110, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Sieć organizacyjna przedsiębiorstw, Oprogramowanie, Analiza sieci społecznych, Analiza sieciowa
Enterprise network, Software, Social Network Analysis (SNA), Network analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mapa organizacji to oprogramowanie on-line, które pozwala na zebranie, wizualizację i analizę danych sieciowych. W aplikacji proces przeprowadzania badań sieci organizacyjnych (ONA - Organizational Network Analysis) tworzonych na podstawie pytań ankietowych został zintegrowany z obszernym modułem wizualizacji sieci i analizy danych. W artykule przedstawione zostały podstawowe cechy oprogramowania w kontekście badań sieci relacji pomiędzy pracownikami tworzącymi organizację. Opisany został proces przeprowadzania badań, moduły aplikacji, jak również analizy danych dostępne z poziomu programu. Oprogramowanie zawiera wbudowane zestawy pytań ankietowych pogrupowane w schematy badań, odpowiadające najczęściej spotykanym obszarom usprawnień funkcjonowania firmy, jak np. zarządzanie wiedzą, struktura nieformalna, rotacja i fluktuacja kadry pracowniczej.(abstrakt oryginalny)

Lome.io is cloud based software for collecting and analyzing network data. It integrates the process of collecting network data designed to support the most common organizational network studies with online network analysis module. It uses a highly customizable survey module to collect data that are connected to online network visualization and statistics modules, hence fully supporting the organizational and social network analysis (ONA, SNA) research process in a cloud. We present several key features of lome.io software in the context of organizational network analysis studies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batagelj V., Mrvar A., Pajek, Program for large network analysis, "Connections" 1998, no. 2(12), s. 47-57.
 2. Batagelj V., Mrvar A., Pajek, Analysis and Visualization of Large Networks, [in:] M. Juenger, P. Mutzel (eds.), Graph Drawing Software (series Mathematics and Visualization), Springer, Berlin 2003, s. 77-103.
 3. Bastian M., Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks, AAAI Publications, Third International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, 2009.
 4. Batorski D., Zdziarski M., Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania, "Problemy Zarządzania" 2009, vol. 7, nr 4(26), s. 157-184.
 5. Borgatti S.P., Foster P.C., The network paradigm in organizational research: a review and typology, "Journal of Management" 2003, no. 29(6), s. 991-1013.
 6. Cross R., Parker A., Bogatti S.P., Making invisible work visible: using social network analysis to support strategic collaboration, "California Management Review" 2009, no. 44(2), s. 25-46.
 7. Cross R., Parise S., Weiss L.M., The role of networks in organizational change, "McKinsey Quartely" 2007.
 8. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 28.
 9. Carley K.M., Pfeffer J., Reminga J., Storrick J., Columbus D., ORA User's Guide 2012. No. CMU- -ISR-12-105, Carnegie Mellon University, Institute for Software Research, Pittsburgh 2012.
 10. Cross R., Thomas R., How top talent uses networks and where rising stars get trapped, "Organizational Dynamics" 2008, no. 37, s. 165-180.
 11. Cross R., Parker A., Prusak L., Borgatti S., Knowing what we know: supporting knowledge creation and sharing in social networks, "Organizational Dynamics" 2001, no. 3(2), s. 100-120.
 12. Cross R., Parker A., The Hidden Power of Social Networks: Understanding How Work Really Gets Done in Organizations, Harvard Business School Press, 2004.
 13. Cross R., Official website, case studies, e.g. Defense Intelligence Agency Case Study: Applying Network Analysis to Create a Vital Community of Practice (2006) Retrieved 10.01.2014 from: http:// www.robcross.org/pdf/casestudies/dia_applying_na_to_cop.pdf retrieved.
 14. Enemark D., McCubbins M. D., Weller N., Knowledge and networks: An experimental test of how network knowledge affects coordination, "Social Networks" 2014, no. (36), s. 122-133
 15. Hatala J.P., Lutta J.G., Managing information sharing within an organizational setting. A social network perspective, "Performance Improvement Quarterly" 2009, 21(4), s. 5-33.
 16. Kilduff M., Krackhardt D., Interpersonal Networks in Organizations: Cognition, Personality, Dynamics, and Culture, Cambridge University Press, 2008.
 17. Malone T. W., Laubacher R., Scott Morton M. S., Inventing the Organizations of the 21st Century, The MIT Press, 2003.
 18. Mehra A., Dixon A.L., Brass D.J., Robertson B., The social network ties of group leaders: Implications for group performance and leader reputation, "Organization Science" 2006, no. 17, s. 64-79.
 19. Monge P.R., Contractor N.S., Theories of Communication Networks, Oxford University Press, New York 2003.
 20. Newman M.E.J., The mathematics of networks (PDF). 2006, Retrieved 10.01.2014 from: http://www- -personal.umich.edu/~mejn/papers/palgrave.pdf.
 21. Reagans R., Zuckerman E., McEvily B., How to make the team: Social networks vs. demography as criteria for designing effective teams, "Administrative Science Quarterly" 2004, no. 49, s. 101-133.
 22. Tsai W., Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance, "Academy of Management Journal" 2001, no. 44, s. 996-1004.
 23. The World Economic Forum, From the Margins to the Mainstream Assessment of the Impact Investment Sector and Opportunities to Engage Mainstream Investors. A report by the World Economic Forum Investors Industries Prepared in collaboration with Deloitte Touche Tohmatsu. (2013) . Retrived 10.01.2014 from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_II_FromMarginsMainstream_Report_ 2013.pdf
 24. Wasserman S., Faust K., Social Network Analysis, Structural Analysis in the Social Sciences, 8. Cambridge University Press, Cambridge 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/noz.2014.1.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu