BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koładkiewicz Izabela (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Nadzór korporacyjny w złożonych podmiotach gospodarczych - doświadczenia grupy kapitałowej Exbud SA i Drugiego NFI SA
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 940, s. 169-181, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Rada nadzorcza spółki, Zarząd, Wyniki badań
Corporate governance, Supervisory board of the company, Board of directors, Research results
Firma/Organizacja
EXBUD SA, Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA (Drugi NFI SA)
,
Abstrakt
Przedstawiona próba oceny funkcjonowania rad nadzorczych spółek zależnych z perspektywy zarówno samych członków tych rad, jak i zarządów miała na celu zidentyfikowanie ewentualnych podobieństw i rozbieżności w podejściu do problematyki nadzoru korporacyjnego w badanych grupach kapitałowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Charkham J.P., Simpson A. (1999): Fair Shares. The Future of Shareholder Power and Responsibility. Oxford University Press.
 2. Demb A., Neubauer F.F. (2001): Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Eisenhardt K.M., (1989): Agency Theory: An Assessment and Review. "Academy Management Review" Vol. 14, No. 1, s. 57-74.
 4. Johnson J.L., Daily C.M., Ellstrand A.E. (1996): Boards of Directors: A Review and Research Agenda. "Journal of Management" Vol. 22, No. 3, s. 409-438.
 5. Koładkiewicz I. (2001): Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Praca doktorska, Warszawa: WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 6. Kreft Z. (1999): Organizacja spółki naczelnej w strategicznym holdingu zarządzającym. Rozwiązania strukturalno-funkcjonalne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Nogalski B., Fedak A., Gronczewska Z. (1959): Instytucja nadzoru jako forma zabezpieczenia interesów właścicielskich w holdingu strategicznie zarządzającym. "Przegląd Organizacji" nr 10, s. 14-18.
 8. Solarz J.K. (2000): Nadzór korporacyjny w Grupie EXBUD SA. na podstawie wyników badania ankietowanego, raport z badań przygotowany w ramach projektu badawczego KBN, Nr H02D 003 16, materiał niepublikowany, Warszawa: WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 9. Trocki M. (2000b): Corporate Governance in Capital Group, materiały na warsztaty pn.: "In Search of Effective Corporate Governance System", Warszawa: WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 10. Walsh J.P., Seward J.K. (1990): On the Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms. "Academy of Management Review" Vol. 15, No. 3, s. 421-458.
 11. Wawrzyniak B. (red.) (2002): Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska. Warszawa: WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 12. Wróbel P. (2000): Raport z badań pn. "Postrzeganie przez zarządy spółek zależnych zadań i sposobów współdziałania z radą nadzorczą w Drugim NFI SA", material niepublikowany, przygotowany w ramach projektu badawczego KBN, Nr H02D 003 16, Warszawa: WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 13. Wróbel P. (2001): Nadzór korporacyjny w grupach kapitałowych aspekty praktyczne (na przykładzie Drugiego NFI SA i Exbud SA), materiały konferencyjne Raport o Zarządzaniu VI edycja - Najlepsze praktyki zarządzania, Warszawa: WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu