BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dybka Sławomir (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta
Regional Products as a Part of Active Assortment Policy Focused on the Consumer
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 137-147, wykr., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Oferta handlowa, Polityka handlowa, Konkurencyjność handlowa
Regional product, Trade offer, Trade policy, Trade competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Asortyment handlowy stanowiący zestaw towarów, uwzględniający zróżnicowane oczekiwania i potrzeby nabywców, jest jednym z podstawowych kryteriów oceny obiektu handlowego, dokonywanej przez klientów. Uwzględniając potencjalne możliwości kształtowania asortymentu, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego szerokość, czy głębokość ale także możliwość wyróżnienia się. Szanse taką dają regionalne produkty żywnościowe, których specyfika i niepowtarzalne walory sensoryczne mogą być atutem, szczególnie dla przedsiębiorstw, które nie mogą koncentrować się na kreowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez działania promocyjne czy politykę niskich cen. (abstrakt oryginalny)

Sales assortment, contains a collection of goods, involving the different needs and expectations of buyers, is one of the primary criteria for the retail evaluation, carried out by customers. Considering the potential assortment opportunities we should pay attention not only to its width or depth but also the possibility of distinguish. Regional food products give the opportunities to offer the unique character and sensory qualities which can be an asset, especially for companies that can not focus on creating a competitive advantage through promotional activities or in the low pricing policy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzybowska-Brzezińska M.: Świadomość ekologiczna konsumentów a ich zachowania na rynku żywności, [w] red A. Burlita, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 51, Bydgoszcz 2011
  2. Jąder, Wawrzyniak J., Produkty regionalnego pochodzenia na Ryn ku artykułów żywnościowych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, , Poznań 2007
  3. Kuźniar W.: Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych a proces globalizacji konsumpcji (na przykładzie woj. podkarpackiego), [w] red Figiel Sz., Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, PWE Warszawa, 2010.
  4. Makarski S.: Produkty tradycyjne symptomem innowacyjności przedsiębiorstw o małej skali działania, Handel wewnętrzny, wrzesień-październik 2011, tom 2.
  5. Norbeg-Hodge, Gorelick S., Merrifield T.: Powrót gospodarki żywnościowej do korzeni. Lokalne alternatywy wobec globalnego przemysłu rolnego, Wydawnictwo "Zielone Brygady" Kraków 2007.
  6. Radecki: Wykorzystywanie wybranych instrumentów marketingu w rozwoju żywności ekologicznej, w red H. Szulce Determinanty i instrumenty konkurowania w działaniach marketingowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 108, Poznań 2008.
  7. Rutkowski P.: Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, PWE Warszawa 2011.
  8. Sojkin B.: Komercjalizacja produktów żywnościowych, PWE, Warszawa 2012.
  9. Wanat T. M.: Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu