BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Franciszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Produkcja i przetwórstwo warzyw w Polsce na początku XXI wieku
Production and processing of vegetables in Poland at the beginning of the XXI century
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (12), s. 43-58, tab., bibliogr. 21 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Przetwórstwo owocowo-warzywne, Warzywa
Fruit and vegetables processing, Vegetables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było ukazanie znaczenia warzyw dla konsumenta, rolnictwa i kraju. W prawidłowym żywieniu człowieka znaczące miejsce zajmują warzywa, które są bogatym źródłem licznych witamin, składników mineralnych i wielu cennych związków biologicznie czynnych. W rolnictwie warzywa dostarczają (2011 r.): 6,5% produkcji globalnej i 6,8% produkcji towarowej. Ich produkcja podlega koncentracji; zmniejsza się liczba gospodarstw produkujących warzywa i wzrasta przeciętna powierzchnia uprawianych warzyw w jednym gospodarstwie. Zmienia się powierzchnia uprawy warzyw w ogóle, w tym poszczególnych gatunków. Zmianie podlegają również plony - tendencja rosnąca oraz zbiory - zmienne tendencje bez wyraźnego kierunku. Warzywa i ich przetwory są przedmiotem wymiany handlowej z zagranicą ze zmiennym saldem. Dodatnie saldo występuje w obrotach z krajami UE-12 i WNP, ujemne zaś z krajami UE-15 i pozostałymi krajami.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to show the importance of vegetables for the consumer, agriculture and the country. In the normal human nutrition vegetables occupy a significant place since they are rich sources of many vitamins, minerals and valuable biologically active compounds. In agriculture vegetables provide (2011) 6.5% of global production and 6.8% of the production of goods. Their production is subject to concentration, reducing the number of farms producing vegetables and increasing the average area of cultivated vegetables per farm. Cultivation area of vegetables is changing in general, including various species. Yields are also subject to change - a growing trend and harvest - variable trends without a clear direction. Vegetables and their products are subject to the foreign trade with variable balance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamicki F., Czerko Z., Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka, PWRiL, Poznań 2002, s. 170-260.
 2. Gajewski M., Przechowalnictwo warzyw, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, s. 143-163.
 3. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 354.
 4. Kapusta F., Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu miedziowym, PWN, Warszawa 1976, s. 11-12.
 5. Kapusta F., Przemysł owocowo-warzywny w Polsce, Prace Naukowe AE nr 949, "Technologia" 9, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 112.
 6. Kapusta F., Zmiany produkcji warzyw i owoców oraz ich przetwórstwa w Polsce, "Nauki Inżynierskie i Technologie" nr 3, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011, s. 110.
 7. Kierczyńska S., Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej dla producentów owoców i warzyw w Polsce, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 8(57) 2012, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, (s. 241-252), s. 250-251.
 8. Powszechny Spis Rolny 2010. Uprawy ogrodnicze, GUS, Warszawa 2012, s. 44-45.
 9. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2006, GUS, Warszawa 2006, s. 283-286.
 10. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 165-166.
 11. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 176, 178, 199-202, 422.
 12. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, GUS, Warszawa 2013, s. 173-176.
 13. Rynek Owoców i Warzyw, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2010 nr 36, s. 13, 26, 29, 38.
 14. Rynek Owoców i Warzyw, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2012 nr 40, s. 34-35, 40.
 15. Rynek Owoców i Warzyw, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2013 nr 42, s. 16, 32, 38.
 16. Rynek Owoców i Warzyw, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2013 nr 43, s. 17, 32, 35, 37-39, 41.
 17. Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 2003, s. 213-216.
 18. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997, s. 132-133.
 19. Trybała M., Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych, Wydawnictwo AR, Wrocław 1999, s. 157-158.
 20. Ziemlański Ś. (red.), Normy żywienia dla ludności w Polsce (energia, białko, tłuszcze, witaminy i składniki mineralne), "Nowa Medycyna" 1995, nr 5,s. 19-26.
 21. Zdziennicka D., Krugła E., Maczyńska D., Przetwory owocowo-warzywne specjalnego przeznaczenia, "Przemysł Spożywczy" 1999, nr 4, s. 8-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nit.2014.1.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu