BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Franciszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Ryby i ich przetwórstwo w Polsce na początku XXI wieku
Fish and Their Processing in Poland on the Beginning of the XXI Century
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (12), s. 59-71, tab., bibliogr. 11 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Owoce morza, Przetwórstwo rybne, Rynek przetworów rybnych
Seafood, Fish processing, Fish products market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było scharakteryzowanie unikalnych właściwości żywieniowych ryb i owoców morza, źródeł pozyskiwania i rozmiarów pochodzących z nich ryb, przetwórstwa ryb i wytwarzanych produktów rybnych, obrotów handlowych z zagranicą produktami rybnymi i uzyskiwanego salda. Opracowanie powstało z wykorzystaniem takich źródeł wiedzy, jak: publikacje naukowe zwarte i ciągłe, materiały statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz raporty Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Zgromadzony materiał został opracowany i zinterpretowany za pomocą metody porównawczej (porównań) w formie wertykalnej i horyzontalnej oraz metody statystycznej. Pozyskane ryby z połowów i importu są przetwarzane w kraju głównie na produkty żywnościowe. Stwierdzono niskie spożycie ryb w Polsce, zmienne i zmniejszające się rozmiary ich pozyskiwania oraz ujemne saldo obrotów handlowych rybami i ich przetworami.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to characterize the unique nutritional properties of fish and seafood, sources of fish acquisition and their sizes, fish processing and fish preserves, foreign trade in fishery products and trade balances. The study was created using such sources of knowledge as compact and continuous scientific publications, the Central Statistical Office statistics and reports of the Institute of Agriculture and Food Economy. The collected material was analyzed and interpreted using the comparative method (comparisons) in the form of vertical and horizontal, and statistical methods. It has been stated that fish consumption in Poland is low, their acquisition is changeable and it is decreasing, and there is trade deficit of fish and fish preserves.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Backiel T., Akwakultura, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 301.
 2. Kołakowska A., Kołakowski E., Szczególne właściwości żywieniowe ryb, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 6, s. 10-12.
 3. Gawęcki J., Woźniewicz M., Produkty spożywcze jako źródło składników odżywczych, [w:] J. Gawęcki (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 348.
 4. Kapusta F., Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, PWN, Warszawa, 1976, s. 11-12.
 5. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 827.
 6. Rynek Ryb, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2013a, nr 19, s. 17-19, 21, 23, 25-26.
 7. Rynek Ryb, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2013b, nr 20, s. 20, 22-24, 27.
 8. Kapusta F., Przetwórstwo ryb w Polsce i jego problemy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1005, "Technologia" 10, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 34.
 9. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa, 1997, s. 132-133.
 10. Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 213-216.
 11. Tkaczewska J., Migdał M., Spożycie i preferencje nabywcze konsumentów ryb i ich przetworów w Polsce, "Przemysł Spożywczy" 2013, nr 5, t. 67, s. 42, 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nit.2014.1.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu