BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślosarek-Najduch Martyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Strategia a projekty lokalnego rozwoju na przykładzie miasta Ruda Śląska
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 379-388, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Cele strategiczne, Rozwój miasta, Zarządzanie przez projekty, Planowanie projektu
Local development, Strategic goals, City development, Management by projects, Project planning
Kraj/Region
Ruda Śląska
Abstrakt
Strategia rozwoju lokalnego stanowi nieocenione źródło wiedzy na temat danej jednostki samorządu terytorialnego. Zawierając w sobie analizę silnych i słabych stron, jak również występujących w otoczeniu szans i zagrożeń, daje możliwość przekrojowego spojrzenia zarówno na atuty miasta, które należy wzmacniać i promować na zewnątrz, jak również mankamenty, czy też poważne problemy, które rozwiązać można poprzez wdrożenie konkretnych projektów. W 1997 r. powstała Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny, w jaki sposób dokument ten wpłynął na rozwój miasta, poprzez realizację konkretnych projektów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biniecki J., Szczupak B.: Strategia rozwoju lokalnego. W: Zarządzanie strategiczni- rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
  2. Brandenburg H.: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
  3. Frenkiel W.: Partycypacyjne zarządzanie projektami publicznymi. W: Studia Regionalne w Polsce. Teoria, Polityka, Projektowanie. Red. F. Kuźnik. Wydawnictwu Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
  4. Frenkiel W.: Zarządzanie "przez projekty" w procesie realizacji strategii gmin. W: Studia Regionalne w Polsce. Teoria, Polityka, Projektowanie. Red. F. Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
  5. Frenkiel W., Drobniak A.: Zorientowane na cele planowanie projektów rozwoju lokalnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
  6. Kozieradzki W.: Korzyści z metodyki Project management w administracji państwowej. Konferencja Project Management, Profesjonalizm, Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
  7. Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku. Rada Miejska i Zarząd Miasta Ruda Śląska, Ruda Śląska 1997.
  8. Słownik języka polskiego. Tom drugi L-P. Red. M. Szymczak. PWN, Warszawa 1982.
  9. Ślosarek-Najduch M.: Wpływ funduszy unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Ruda Śląska. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowoczesność Przemyślu i Usług", Wisła 2007.
  10. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wydanie V zmienione. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania-Uniwersytet Warszawski-Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu