BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orkusz Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Włodarczyk Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena żywienia dzieci w przedszkolu na podstawie dekadowych jadłospisów
Assessment of Preschool Children's Decades Menus
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (12), s. 72-81, tab., bibliogr. 26 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Żywienie zbiorowe, Model żywienia, Dzieci
Collective feeding, Feeding model, Children
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy wzrost i rozwój dzieci. W żywieniu przedszkolnym powinno być realizowane 75% całodziennej racji pokarmowej. Celem pracy była ocena wartości energetycznej i odżywczej posiłków serwowanych w stołówce przedszkolnej w oparciu o teoretyczną analizę jadłospisów z zastosowaniem programu komputerowego Dieta 4D. Obliczono wartość energetyczną, zawartość: białka, tłuszczu, węglowodanów; witamin A i C oraz składników mineralnych: Ca i Fe dla 40 całodziennych jadłospisów przedszkolnych z czterech pór roku: wiosny, lata, jesieni i zimy. W badanych racjach pokarmowych uwidoczniły się nieprawidłowości związane ze zbyt dużym spożyciem energii, tłuszczów oraz węglowodanów w stosunku do normy. Poniżej normy w analizowanych jadłospisach przedszkolnych była zawartość wapnia i witaminy C. Powyżej normy w badanych racjach pokarmowych kształtowała się zawartość witaminy A. Sugeruje to konieczność edukacji pracowników przedszkola w zakresie prawidłowego żywienia dzieci.(abstrakt oryginalny)

Nutrition is one of the most important factors assuring normal growth and development of children. Kindergarten`s meals should realise 75% of recommended daily allowances. The aim of this study is the energetic and nutritional evaluation of meals served in the kindergarten based on theoretical analysis of the menus using the Diet 4D computer program. The energy values, contents of protein, fat, carbohydrates, vitamins: A, C, mineral ingredients: Ca, Fe were calculated for forty kindergarten menus of four seasons: spring, summer, autumn and winter. In the rations incorrectness was found connected with excessive - due to the norms - consumption of energy, fats and carbohydrates. The deficient intake in relation to the standards was observed for calcium and vitamin C. High dietary content of vitamin A was found. The results indicate the need for nutritional education for the kindergarten staff.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagińska J., Stokowska W., Nawyki żywieniowe a intensywność próchnicy wczesnej u małych dzieci, "Wiad. Lek." 2006, 59, s. 1-2, 5-9.
 2. Bolesławska I., Przysławski J., Schlegel-Zawadzka M., Grzymisławski M., Zawartość składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych kobiet i mężczyzn stosujących dietę tradycyjną i "optymalną" - analiza porównawcza, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2009, 4 (65), s. 303-311.
 3. Charzewska J., Weker H., Ogólnopolskie badanie nad zawartością wapnia i witaminy D w dietach dzieci w wieku 4 lat, "Pediatria Współczesna" 2006, 8 (2), s. 107-109.
 4. Ciborowska H., Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu, [w:] Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, PZWL, Warszawa 2009, s. 85.
 5. Cichocka A., Przykładowe jadłospisy na 10 dni dla dzieci w wieku 4-6 lat; śniadanie - obiad - podwieczorek (~ 1050 kcal, 75% dziennego zapotrzebowania), [w:] Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, red. J. Charzewska, Wyd. IŻŻ, Warszawa 2011, s. 131-157.
 6. Czech A., Kęska A., Zawartość składników pokarmowych w racjach przedszkolnych w okresie wiosennym i jesiennym, "Żyw. Człow. Metab." 2007, 34, s. 561-571.
 7. Dymkowska-Malesa M., Skibniewska K.A., Udział posiłków przedszkolnych w pokryciu zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze i energię, "Bromat. Chem. Toksykol." 2011, 44, 3, s. 374-379.
 8. Elders P.J., Lips P., Netelenbos J.C., Van Ginkel F.C, Khoe E, Van der Vijgh W.J., Van der Stelt P.F., Long-term effect of calcium supplementation on bone loss in perimenopausal women, "J. Bone Miner. Res." 1994, 9, s. 963-970.
 9. Grajek W., Rola przeciwutleniaczy w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia nowotworów i chorób układu krążenia, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2004, 1 (38), s. 3-11.
 10. Grajeta H., Ilow R., Prescha A., Regulska-Ilow B., Biernat J., Ocena wartości energetycznej i odżywczej posiłków przedszkolnych, Roczn. PZH 2003, 54, 4, s. 417-425.
 11. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., Normy żywienia człowieka. Podstawowy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wyd. PZWL, Warszawa 2008.
 12. Klemarczyk W., Strucińska M., Weker H., Więch M., Ocena sposobu żywienia dzieci w przedszkolu wegetariańskim, "Pediatria Współczesna. Gastroenterologia. Hepatologia i Żywienie Dziecka" 2005, 7, 3, s. 243-246.
 13. Kłos A., Bertrand J., Żywienie dzieci w wybranych przedszkolach wojskowych na terenie Warszawy, "Lekarz Wojskowy" 1999, 5, 6, s. 275-279.
 14. Kowieska A., Biel W., Chalaba A., Charakterystyka żywienia dzieci w wieku przedszkolnym, "Żyw. Człow. Metab." 2009, 36, 1, s. 179-184.
 15. Kozioł-Kozakowska A., Schlegel-Zawadzka M., Jakościowa ocena jadłospisów przedszkolnych w regionie Krakowa, "Żyw. Człow. Metab." 2007, 34, 1-2, s. 133-138.
 16. Kozłowska-Wojciechowska M., Makarewicz-Wujec M., Badanie preferencji żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym, Roczn. PZH 2005, 2 (56), s. 165-169.
 17. Król E., Sobiech M., Krejpcio Z., Ocena spożycia składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych wybranej grupy wegetarian i niewegetarian, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2005, 2 (43), Supl., 114-120.
 18. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWL, Warszawa 2005, s. 13.
 19. Leszczyńska T., Bieżanowska-Kopeć R., Ocena sposobu żywienia w gospodarstwach domowych prowadzonych przez osoby z wyższym wykształceniem, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2005,4 (45), Supl., s. 151-161.
 20. Leszczyńska T., Kapusta J., Pysz M., Ocena sposobu żywienia ludności wybranych gospodarstw wiejskich, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2005, 4 (45), Supl., s. 162-176.
 21. Marcinowska-Suchowierska E., Miejsce wapnia i witaminy D, "Przew. Lek." 2001, 4, 4, s. 34-41.
 22. Orkusz A., Przysiężna E., Ocena wartości odżywczej posiłków obiadowych w stołówce studenckiej, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2000, 4 (25), s. 122-132.
 23. Peckenpaugh N.J., Podstawy żywienia i dietoterapia, red. wyd. polskiego D. Gajewska. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011, s. 88-93.
 24. Przysiężna E., Klisz P., Orkusz A., Oszacowanie zawartości składników mineralnych w racjach pokarmowych młodzieży szkolnej, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2002, 1 (30), s. 132-140.
 25. Sochacka-Tatara E., Jacek R., Sowa A., Musiał A., Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym, "Probl. Hig. Epidemiol." 2008, 89 (3), s. 389-394.
 26. Stefańska E., Ostrowska L., Czapska D., Karczewski J., Ocena zawartości witamin w całodziennych racjach pokarmowych kobiet o prawidłowej masie ciała oraz z nadwagą i otyłością, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2009, 4 (65), s. 286-294.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nit.2014.1.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu