BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popowicz Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Lesiów Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zasada działania innowacyjnych opakowań aktywnych w przemyśle żywnościowym. Artykuł przeglądowy
Principle of Innovative Active Packaging Operation in the Food Industry. Review Paper
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (12), s. 82-101, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Opakowania, Innowacje w opakowalnictwie, Produkcja żywności, Rynek żywności
Packaging, Innovations in packaging, Food production, Food market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono współczesne innowacyjne rozwiązania opakowań aktywnych artykułów żywnościowych. Podano definicje, funkcje, podział i ich zastosowanie w przemyśle żywnościowym. Substancje czynne, tj. odpowiedzialne za funkcje aktywne, są zdolne do pochłaniania lub emitowania tlenu, ditlenku węgla, etylenu, smaków i zapachów, regulowania wilgotności względnej atmosfery w opakowaniu i/lub wykazują działanie antybakteryjne oraz przeciwutleniające. Substancje czynne umieszcza się na torebkach, paskach lub etykietach lub są one wkomponowywane w materiał opakowaniowy. Zadaniem opakowań aktywnych jest wydłużenie przydatności do spożycia, zachowanie właściwości organoleptycznych produktów i zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present innovative solutions to active packaging of food products. Definition, functions, division and application in food industry of active packaging is explained. Active substances, i.e. responsible for active functions, are able to absorb or emit oxygen, carbon dioxide, ethylene, flavors and aromas, regulate relative humidity atmosphere in the package and/or show the antibacterial and antioxidant effects. Active substances are placed in bags, strips or labels or they are included into packaging material. The purpose of active packaging is to extend the shelf life, the preservation of the organoleptic attributes of the products and to guarantee food safety.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abe K., Watada A.E., Ethylene absorbent to maintain quality of lightly processed fruits and vegetables, "Food Science" 1991, 56(6), s. 1589-1592.
 2. Belalia R., Grelier S., Benaissa M., Coma V., New bioactive biomaterials based on quaternized chitosan, "Journal of Agricultural and Food Chemistry" 2008, 56(5), s. 1582-1588.
 3. Błaszczyk U., Bakteriocyny - właściwości i zastosowanie, "Laboratorium przemysłowe - Biotechnologia" 2008, 10, s. 28-32.
 4. Brody A.L., Bugusu B., Han J.H., Sand C.K., McHugh T.H., Innovative Food Packaging Solutions, "Journal of Food Science" 2008, 73(8), R107-R116.
 5. Brody A.L., Commercial uses of active food packaging and modified atmosphere packaging systems, [w:] Innovations in Food Packaging, Part 5(25), Elsevier Ltd, London 2005, s. 457-474.
 6. Brody A.L., Strupinsky E.R., Kline L.R., Active Packaging for Food Applications, CRC Press, New York 2001, s. 5.
 7. Camo J., Beltran J.A, Roncales P., Extension of the display life of lamb with an antioxidant active packaging, "Meat Science" 2008, 80(4), s. 1086-1091.
 8. Cichoń M., Lesiów T., Zasada działania innowacyjnych opakowań inteligentnych w przemyśle żywnościowym. Artykuł przeglądowy, "Nauki Inżynierskie i Technologie" 2013, 2 (9), s. 9-32.
 9. Coma V., Bioactive packaging technologies for extended shelf life of meat-based product, "Meat Science" 2008, 78(1-2), s. 90-103.
 10. Dainelli D., Gontard N., Spyropoulos D., Zondervan-van den Beuken E., Tobback P., Active and intelligent food packaging: Legal aspects and safety concerns, "Trends in Food Science & Technology" 2008, 19, s. 103-112.
 11. Day B., Active Packaging of food, [w:] Smart Packaging Technologies for Fast Moving Consumer Goods, JohnWiley&Sons, Chichester 2008, s. 1-18.
 12. Granda-Restrepo D.M, Soto-Valdez H., Peralta E., Troncoso-Rojas R., Vallejo-Cordoba B., Gamez-Meza N., Graciano-Verdugo A.Z., Migration of alpha-tocopherol from an active multilayer film into whole milk powder, "Food Research International" 2009, 42(10), s. 1396-1402.
 13. Han J.H., Ho C.H.L., Rodrigues E.T., Intelligent packaging, [w:] Innovations in Food Packaging, Elsevier Ltd, London 2005.
 14. http://www.agion-tech.com/Technology.aspx?id=156 (dostęp: kwiecień 2014).
 15. http://www.basf.com/group/corporate/en/brand/IRGAGUARD (dostęp: kwiecień 2014).
 16. http://www.cryovac.com/NA/EN/food-packaging-products/driloc-meat-fish-poultry.aspx (dostęp: kwiecień 2014).
 17. http://www.freund.co.jp/english/chemical/preservation (dostęp: kwiecień 2014).
 18. http://www.mgc-a.com/AGELESS/AgelessEffects.html (dostęp: kwiecień 2014).
 19. http://www.microbeguard.com/how_it_works.html (dostęp: kwiecień 2014).
 20. http://www.peakfresh.com/.
 21. http://www.scentsationaltechnologies.com/flavor-challenges-and-solutions.cfm (dostęp: kwiecień 2014).
 22. http://www.sud-chemie.com.au/canisters%20capsules.html (dostęp: kwiecień 2014).
 23. Kim Y.-T., Kim K., Han J.H., Kimmel R.M., Antimicrobial Active Packaging for Food. In: Smart Packaging Technologies for Fast Moving Consumer Goods, (eds. J. Kerry and P. Butler), JohnWiley& Sons, Chichester 2008, s. 99-110.
 24. Korzeniowski A., Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N., Innowacje w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 91.
 25. Mohan C., Ravishankar C.N., Srinivasagopal T.K., Effect of O2 scavenger on the shelf-life of catfish steaks during chilled storage, "Journal of the Science of Food and Agriculture" 2008, 88(3), s. 445-448.
 26. Nerin C., Tovar L., Salafranca J., Behavior of a new antioxidant active film versus oxidizable model compounds, "Journal of Food Engineering" 2008, 84(2), s. 313-320.
 27. Ozdemir M., Floros J.D., Active food packaging technologies, "Critical Reviews in Food Science and Nutrition" 2004, 44(3), s. 185-193.
 28. Pereira de Abreu D.A., Cruz J.M., Paseiro Losada P., Active and Intelligent Packaging for the Food Industry, "Food Reviews International" 2012, 28(2), s. 146-187.
 29. Restuccia D., Spizzirri U., Parisi O., Cirillo G., Curcio M., Iemma F., Puoci F., Vinci G., Picci N., New EU regulation aspects and global market of active and intelligent packaging for food industry applications, "Food Control" 2010, 21(11), s. 1425-1435.
 30. Shin Y., Shin J., Lee Y., Effects of oxygen scavenging package on the quality changes of processed meatball product, "Food Science and Biotechnology" 2009, 18(1), s. 73-78.
 31. Sykut B., Kowalik K., Droździel P., Współczesne opakowania dla przemysłu spożywczego, "Nauki Inżynierskie i Technologie" 2013, 1(8), s. 114-121.
 32. Terry L.A., Ilkenhans T., Poulston S., Rowsell L., Smith A.W.J., Development of new palladium-promoted ethylene scavenger, "Postharvest Biology and Technology" 2007, 45, s. 214-220.
 33. Vermeiren L., Devlieghere F., van Beest M., de Kruijf N., Debever J., Developments in the active packaging of food, "Trends in Food Science&Technology" 1999, 10(3), s. 77-86.
 34. Winther M., Nielsen P.V., Active packaging of cheese with allyl isothiocyanate, an alternative to modified atmosphere packaging, "Journal of Food Protection" 2006, 69(10), s. 2430-2435.
 35. Yam K.L., Takhistov P.T., Miltz J., Intelligent packaging: Concepts and applications, "Journal of Food Science" 2005, 70(1), R1-R10.
 36. Yeh J.T., Cui L., Chang C.J., Jiang T., Chen K.N., Investigation of the oxygen depletion properties of novel oxygen-scavenging plastics, "Journal of Applied Polymer Science" 2008, 110(3), s. 1420-1434.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nit.2014.1.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu