BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątek Władysław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Proces harmonizacji i standaryzacji rachunkowości jako czynnik polepszenia jakości informacji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08, 2009, s. 389-400, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, Rachunkowość finansowa, Harmonizacja, Standaryzacja rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Information function of financial statements, Financial accounting, Harmonisation, Standardization of accounting, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Firma/Organizacja
Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości
International Accounting Standards Committee (IASC)
Abstrakt
Zdominowany przez globalizację przełom XX i XXI w. to olbrzymia skala zmian zarówno w sferze rachunkowości finansowej, jak i zarządczej. Istotą globalizacji jest wykorzystanie praw rynku w podnoszeniu produktywności całej gospodarki światowej. Jest ona realizowana głównie drogą stopniowej liberalizacji przepływów kapitałowych, towarów i usług oraz siły roboczej pomiędzy różnymi regionami i krajami świata. Globalizacja w znaczeniu wzajemnego powiązania gospodarki światowej oznacza gospodarkę, która nie jest powiązana wyłącznie wymianą handlową, lecz stanowi złożoną sieć wzajemnych uwarunkowań pomiędzy firmami działającymi na rynku międzynarodowym. Jednym z najważniejszych źródeł informacji, które są wykorzystywane do powyższego celu, są sprawozdania finansowe generowane z systemu rachunkowości, zgodnie z określonymi zasadami. Zatem w warunkach globalizacji podstawowego znaczenia nabiera możliwość porównywalności sprawozdań finansowych w skali międzynarodowej, a skutecznym sposobem na osiąganie porównywalności sprawozdań finansowych jest jednolitość, której warunkiem jest unifikacja, czyli zniesienie różnic i ujednolicenie zasad rachunkowości na świecie. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości jest odpowiedzią na oczekiwania coraz bardziej wymagających międzynarodowych użytkowników informacji tworzonych w rachunkowości. Celem opracowania jest przedstawienie procesu redukowania różnic w sprawozdawczości między krajami. Artykuł opracowano na podstawie analizy literatury krajowej i zagranicznej oraz obowiązujących przepisów prawa. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewski M.: Polska rachunkowość u progu XXI wieku - perspektywy zmian i rozwoju. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień. Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  2. Choi F.D.S., Mueller G.G.: International Accounting. Prentice-Hall, New Jersey 1992.
  3. Gotlieb M.M.: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
  4. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P.: Rachunkowość dla menedżerów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  5. Jaruga A.A., Frędzel M., Ignatowski R., Kabulski P.: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSR/MSR) nowe regulacje. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
  6. Messner Z.: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. Podstawy rachunkowości - aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. B. Micherd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  8. Samelak J.: Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
  9. Samelak J.: Rachunkowość finansowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
  10. Surdykowska S.T.: Rachunkowość międzynarodowa. Wydawnictwo Zakamycze, Zakamycze 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu