BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Feczko Janusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Postawy konsumentów a globalizacja: elementy ekonomiczne, zarządzania marketingowego i turystyczne : Pomorze 2013
Consumer Attitudes versus Globalization: Economic, Marketing Management, and Tourist Components : Pomorze 2013
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 9 (58), s. 148-160, rys., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Konsument, Zarządzanie marketingowe, Badania konsumenckie
Consumer behaviour, Consumer, Marketing management, Consumer research
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze
Abstrakt
Celem badań było określenie wybranych postaw konsumentów na terenie Pomorza (Polska 2013). W nawiązaniu do wpływu globalizacji, a też do rozwoju ekonomicznego (w tym i turystyki), optymalizacji zarządzania marketingowego. Oceny Pomorzan określiły niedocenianie wiedzy, edukacji i zasobów ludzkich, nie właściwe rozumienie innowacyjnego rozwoju gospodarczego, niską przedsiębiorczość, ważniejsze korzyści i mankamenty globalizacji. Wyniki badań mogą być przydatne w dalszym zarządzaniu regionem, sektorami gospodarczymi, przedsiębiorstwami. Do określenia obszarów wyboru działań i kryteriów decyzji zarządczych, planowania, edukacji konsumenckiej i komunikacji marketingowej. (abstrakt oryginalny)

The research on consumer attitudes of the inhabitants of Pomorze (Poland 2013) has specified their future behaviour as being co-formed by globalization. The following were determined: underestimation of knowledge, education, and human resources, incomplete understanding of innovative economic development. The results of the research maybe useful in the further management of the region, the economic sectors, the business enterprises. For determining selected areas for operations and management decisions criteria, planning, consumer education and marketing communications. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Długookresowa strategia rozwoju kraju Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności, Monitor Polski, 1. III. 2013.
 2. European Competitiveness Report 2012. Reaping the benefits of globalization, EU, SWD III.2013.
 3. Feczko J. Globalizacja a region Mazowsze 2011 - aspekty ekonomiczne, zarządcze i turystyczne, PK WNE, Koszalin 16/2013.
 4. Friedman T. Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Rebis, Poznań 2001.
 5. Jagas J. Globalny kryzys zarządzania, UJK, Kraków 2013.
 6. Kaczmarczyk S. Badania marketingowe, Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
 7. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badania studentów i absolwentów, Deloitte, Warszawa 2013.
 8. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (projekt), MPiPS, Warszawa 2013.
 9. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, UM, Szczecin 2005.
 10. Stiglitz J. Globalizacja, PWN, Warszawa 2013.
 11. Światowy G. Pomiar zmiennych jakościowych , w pzb: Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, pod red. K.Mazurek, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 1999.
 12. Ziemiec G. Trzy fale globalizacji, Aspra, Kraków 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu