BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tajer Sławomir (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Procesy konsolidacji w handlu hurtowym w okresie spowolnienia gospodarki
Processes of Consolidation in Wholesale Trade in the Period of Economic Slowdown
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 3, s. 3-14, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Handel hurtowy, Upadłość przedsiębiorstwa, Konsolidacja przedsiębiorstw, Sieci franczyzowe
Wholesale trade, Enterprise bankruptcy, Consolidation of companies, Franchising networks
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano i oceniono przebieg procesów konsolidacji w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi w Polsce po 2008 r. Skoncentrowano się w nim na trzech kwestiach. Po pierwsze, pokazano, że w okresie spowolnienia gospodarki i spadających wydatków konsumentów rośnie liczba upadłości przedsiębiorstw (w tym zwłaszcza hurtowych). Z rynku "znikają" głównie dystrybutorzy działający w segmentach, w których marże są bardzo niskie w stosunku do ponoszonych kosztów. Po drugie, wśród rodzimych pośredników hurtowych obserwuje się rosnące zainteresowanie łączeniem sił lub poszukiwaniem prężnych partnerów. Ma to na celu zwiększenie siły zakupowej wobec dostawców oraz rozszerzanie zasięgu działania. Po trzecie, równolegle z procesami konsolidacji wśród pośredników hurtowych postępuje zacieśnianie współpracy z segmentem detalicznym. Odbywa się to najczęściej przez rozwijanie sieci sklepów w sposób organiczny (na zasadach franczyzy lub w drodze uruchamiania własnych placówek detalicznych). Działania te - zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego - sprzyjają bowiem utrzymaniu się rodzimych dystrybutorów na rynku. Artykuł przygotowano głównie na podstawie analizy danych desk research. Podyktowane to zostało brakiem sprawozdawczości statystycznej z tego zakresu. (abstrakt oryginalny)

The contents of the article are presentation and assessment of the course of processes of consolidation in wholesale trade in consumer goods in Poland after the year 2008. The author focused in it on the three issues. First, he showed that in the period of economic slowdown and declining expenditures of consumers there grows the number of bankruptcies of enterprises (and particularly wholesaling). There 'disappear' from the market mainly distributors operating in the segments where profit margins are very low compared to the costs incurred. Second, there can be observed a growing interest among domestic wholesale agents in merging their strengths or in seek of robust partners. This is aimed at increasing of purchasing strength towards suppliers and at expanding their scope of activities. Third, parallel to the processes of consolidation among wholesale agents, there goes on tightening of cooperation with the retail segment. This mostly takes place by way of developing the network of shops in the organic manner (on the principles of franchise or by way of launching own retail outlets). These actions - particularly in the period of economic slowdown - facilitate retention of domestic distributors in the market. The article was prepared mainly on the grounds of analysis of the desk research data. This was dictated by lack of statistical reporting in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Tajer S. (2012), Zmiany w handlu hurtowym w latach 2008-2012, (w:) Handel wewnętrzny w Polsce 2008-2012, Raporty, IBRKK, Warszawa.
  2. Tajer S. (2013), Zmiany w handlu hurtowym w latach 2009-2013, (w:) Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2013, Raporty, IBRKK, Warszawa.
  3. http://www.coface.pl/content/download/71407/824637/version/5/file/Coface_Raport_roczny_upadłości_2013_OK[1].pdf
  4. http://www.detaldzisiaj.pl/
  5. http://www.dlahandlu.pl/
  6. http://www.franchising.pl/
  7. http://www.hurtidetal.pl/
  8. http://www.poradnikhurtownika.com.pl/
  9. http://www.portalspozywczy.pl/
  10. http://www.wiadomoscihandlowe.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu