BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa według modelu zachowania budżetowego H. I. Ansoffa
The Impact of the Environment on Companies according to the H. I. Ansoff Budgetary Behaviour Model
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 116, s. 25-37, tab., tal., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Otoczenie przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprises functioning in the market, Enterprise environment, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyniki zaprezentowanych badań empirycznych wskazują na zróżnicowanie w zakresie oddziaływania otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Model zachowania budżetowego H. I. Ansoffa jest jedną z możliwych propozycji w zakresie analizy intensywności interakcji, występujących między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Stwierdzone i zaprezentowane prawidłowości wymagają jednak dalszej weryfikacji empirycznej, pozwalającej na uwzględnienie specyfiki poszczególnych branż. (abstrakt autora)

When analysing the environment of every organisation it should be borne in mind that they are neither self-sufficient nor isolated from the environment: on the contrary, they exchange resources with their environment and are dependent on it. It is confirmed by the permanent interaction between an organisation and its environment. The company is not incapacitated and condemned to the adjustment process only. The storminess of the environment in which the majority of companies operate allows form the assumption that the adjustment is not the only appropriate way for the company to react to the changing operation conditions. The mutual impact is necessary and it is manifested through the ideal adjustment to the undergoing changes as well as the dynamic appearance of non-adjustment. The most conspicuous and common operation of every organisation is the process of allocation of the resources possessed. The Ansoff model, which is the subject of this study, describes the budgeting process (resources allocation) as the key form of strategic corporate behaviour indicates the implications of this process for this process from the perspective of the organisation environment. The aim of this study is to determine the impact of the environment on the operation of Polish companies with consideration to the specificity of the budgetary behaviour model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, Nr 173 poz. 1807.
 2. Ansoff H. I., Strategic management, PALGRAVE MACMILLAN, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10010, 2007.
 3. Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 5. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M. J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
 6. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2000.
 7. Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków, red. E. Urbanowska-Sojkin, PWE, Warszawa 2008.
 8. Rocznik Statystyczny Przemysłu, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 9. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.
 10. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 11. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl/ [dostęp: 15 grudnia 2011 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu