BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koniorczyk Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów
Smart Shopping and Purchasing Behaviour of Polish Consumers
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 3, s. 15-24, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Świadomość konsumenta, Promocja konsumencka, Decyzje konsumenckie
Consumer behaviour, Consumer awareness, Consumer promotion, Consumer decision
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest przybliżenie pojęcia smart shopping, w tym scharakteryzowanie komponentów i czynników wpływających na upowszechnienie się tego typu zachowań zakupowych, szerzej odnosząc się do zachowań konsumentów w Polsce. Autorka posłużyła się krytyczną analizą literatury w zakresie badanej kategorii, a dla praktycznej ilustracji opisywanego zjawiska wykorzystała dane pochodzące z raportów krajowych i zagranicznych agencji badań rynku (m.in. GfK Polonia, Pentor, SMG/KRC Millward Brown, ARC Rynek i Opinia. PRM Research) zrealizowanych w latach 2012-2013. Wyniki badań ujawniły, że w warunkach utrzymującej się niepewności gospodarczej polscy konsumenci, podejmując decyzje zakupowe, coraz częściej kierują się zasadami smart shopping, angażując się w aktywne poszukiwanie oszczędnych zakupów, w tym zdobywanie informacji o atrakcyjnych promocjach sprzedaży, a także porównywanie cen różnych produktów w celu optymalizacji decyzji zakupowych. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to bring closer the term smart shopping and to characterise the components and factors affecting popularisation of this type of purchasing behaviour, more broadly referring to consumers' behaviour in Poland. The author used a critical review of the literature in the area of the category in question and for a practical illustration of the described phenomenon she used the data originating from national and foreign reports of surveys carried out in 2012-2013 by market research agencies (inter alia, GfK Polonia, Pentor, SMG/KRC Millward Brown, ARC Rynek i Opinia, PMR Research). The research findings revealed that under the conditions of persisting economic uncertainty, Polish consumers, making purchasing decisions, more and more often are guided by the principles of smart shopping, being involved in an active search of economical shopping, inclusive of obtaining information on attractive sales promotions as well as comparing prices of different products in order to optimise purchasing decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abler G., Ehlting M. (2007), Smart shopping in the European low cost flight market, (w:) Cornady R., Buck M., Trends and Issues in Global Tourism 2007, Springer.
 2. Atkins K.G., Kim Y.K. (2012), Smart shopping: conceptualization and measurement, "International Journal of Retail & Distribution Management", Vol. 40, No. 5.
 3. Garretson J.A., Burton S. (2003), Highly coupon and sales prone consumers: benefits beyond price saving, "Journal of Advertising Research, Vol. 43, No. 2.
 4. Holbrook M.B., Chestnut R.B., Greenleaf E.A. (1984), Play as a Consumption Experience: The Roles of Emotions, Performance, and Personality in the Enjoyment of Games, "Journal of Consumer Research", Vol. 1 (September).
 5. Kassarjian H. (1981), Low Involvement: A Second Look, "Advances in Consumer Research", Vol. 8.
 6. Leppänen H., Grönroos Ch. (2009), Hybrid Consumer. Exploring the Drivers of a New Consumer Behaviour Type, Hanken School of Economics, "Working Papers", No. 543.
 7. Lipovetsky G. (2006), Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d'hyperconsommation, éditions, Gallimard.
 8. Mano H., Elliott M.T. (1997), Smart Shopping: The Origins and Consequences of Price Saving. "Advances in Consumer Research", Vol. 24.
 9. Raport z badań zrealizowanych w Stanach Zjednoczonych w grudniu 2011 roku i lutym 2012 roku na próbie 314 amerykańskich respondentów, w tym 208 użytkowników smartfonów. How Smart Phones are helping Create a New Generation of "Smart Shoppers" (2012).
 10. Schindler R.M. (1989), The Excitement of Getting a Bargain: Some Hypotheses Concerning the Origins and Effects of Smart-Shopper Feelings, (w:) Srull T.K. (ed.), Advances in Consumer Research, Vol. 16, Provo, Association for Consumer Research: UT.
 11. Schindler R.M. (1998), Consequences of perceiving oneself as responsible for obtaining a discount. Evidence for smart shopper feelings, "Journal of Consumer Psychology", Vol. 7, No. 4.
 12. Schindler R.M., Bauer D.M., (1988), The Uses of Price Information: Implications for Encoding, (w:) Frazier G. i in., 1988 AMA Educators' Proceedings, Series, No. 54, American Marketing Association, Chicago IL.
 13. Shimp T.A., Kavas A. (1984), The theory of reasoned action applied to coupon usage, "Journal of Consumer Research", Vol. 11, No. 3.
 14. Tzatzel M. (2003), The art of buying. Coming of terms with money and materialism, "Journal of Happiness Studies", Vol. 4.
 15. Zwyczaje zakupowe Polaków (2013), Shopping Show, Warszawa, kwiecień.
 16. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_176_13.PDF
 17. http://www.expander.pl/aktualnosci/rynek_uslug_bankowych/594.wiadomosc.html
 18. http://www.millwardbrown.com/Libraries/Poland_News_Downloads/PolskaOszczedna_raportMBSMGKRC.sflb.ashx
 19. http://www.arc.com.pl/strategia_oszczedzania_na_artykulach_codziennego_uzytku-41999465-pl.html
 20. http://www.researchpmr.com/pl/userfiles/file/wp/wp_29_164_2012_11_28%20%20Smart%20shopping%20po%20polsku_02.pdf
 21. http://www.arc.com.pl/ promocje_w_rozkwicie-41999454-pl.html
 22. http://www.zafinansowani.pl/oszczedzanie/smart-shopping-raport
 23. http://www.silesiacitycenter.com.pl/assets/files/pressroom/2013/kwiecien/2ZakupyPolaka.pdf
 24. http://www.polityka.pl/rynek/1534497,1,smartshoping-czyli-jak-madrze-kupowac.read
 25. http://www.kolportaz-rzetelny.pl/blog/smart-shopping-wiemy-jak-oszczedzac-na-zakupach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu