BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żebrowska-Kacprzak Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kilka uwag o edukacji muzycznej w sektorze państwowym i prywatnym w wybranych województwach Polski
A Few Notes about the Music Education in the Public and Private Sectors in Selected Provinces of Poland
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2013, vol. 14, nr 1, s. 45-55, przypisy
Słowa kluczowe
Edukacja, Sektor państwowy, Sektor prywatny
Education, State sector, Private sector
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł ukazuje obecny stan polskiej edukacji muzycznej w wybranych województwach Polski. Wymienione są przeszkody dla jej poprawnego funkcjonowania i proponowane są kierunki zmian. Zdecydowanie podkreślana jest potrzeba muzycznego edukowania na każdym szczeblu szkolnictwa. Wskazuje się na współistnienie sektorów publicznego i prywatnego w obszarze nauczania muzyki. Wymienia się kilka powodów kulturowych i gospodarczych, dla których nauczanie muzyki jest niezbędne. Obserwuje się niefortunne decyzje, dotyczące prawa oświatowego oraz tendencję schyłkową w kwestii dostrzegania potrzeby edukacji muzycznej. W celu zdobycia informacji dotyczących stanu faktycznego oraz możliwych kierunków zmian przeprowadzono badanie ankietowe oraz wywiady z osobami związanymi z edukacją, w tym muzyczną, a wyniki poddano analizie i skomentowano. (abstrakt oryginalny)

The article presents current situation of music education in three Poland's voivodships. The difficulties are indicated and methods of change are proposed. The need of music education at every level of education is strongly emphasized. There is mentioned a co-existence in the field of music education of public and private sectors. There is listed a number of cultural and economic reasons for the need of music teaching. There are observed wrong decisions on education law and a loss of interest in music education. In order to obtain information on the facts and the possible ways of change, there was carried out a survey and interviews with people involved in music education, and the results were analyzed and commented on. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2500 lat od wielkiej bitwy Maraton, Grecja i Grecy epoki klasycznej, czyli korzenie Europy, "Polityka, Pomocnik Historyczny"2012, wyd. specjalne, 10, s. 30, 58.
 2. A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak, D. Szwarcman, Edukacja muzyczna w Polsce, diagnozy, debaty, aspiracje, Warszawa 2012.
 3. S.G. Blythe, Harmonijny rozwój dziecka, Warszawa 2010, s. 203.
 4. W. Jankowski, O systemie szkolnictwa i wychowania muzycznego w Polsce, [w:] Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego, Warszawa 1999, s. 20.
 5. Z. Konaszkiewicz, Szkice z pedagogiki muzycznej, Warszawa 2002, s. 31.
 6. M. Laszczak, Psychologia przekazu reklamowego, dla twórców i odbiorców komunikatów reklamowych, Kraków 2000, s. 169.
 7. Materiały szkoleniowe dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy - kurs pedagogiczny, Wrocław 2012, Ośrodek Szkolenia Kierowców "Tak".
 8. M. Przychodzińska, Słuchanie muzyki w klasach 1-3, Warszawa 1990, s. 9.
 9. M. Sierszeńska-Leraczyk, Środowisko rodzinne a ciągłość i jakość edukacji muzycznej, Poznań, 2011, s. 21.
 10. http://www.absonic.pl/index.phtml?act=sklep&res=1&kat=19gad
 11. http://www.alinazwozniak.wroclaw.pl/aktualnosci.htm
 12. http://www.edukacja.edux.pl/p-8861-sytuacja-przedmiotumuzyka-w-szkolnictwie.php
 13. http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-nauczycieli/przedszkola-dla-nauczycieli/edukacja-i-wychowanie/art,24,kazdymoze-zagrac-haendla-aktywne-sluchanie-muzyki-wedlugmetody-bati-strauss.html#.USjZkR3Zas8
 14. http://www.europass.org.pl/sites/europass.org.pl/files/isced.pdf
 15. http://www.lbk.pl
 16. http://www.medycynaludowa.com/pl/index.php?id=uzdrowienie_muzyka
 17. www.men.gov.pl
 18. http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzykoterapia
 19. http://www.przedszkolni.pl/pl/batia-strauss
 20. http://www.stargard.edu.pl/
 21. http://wychowaniemuzyczne.pl
 22. /batia_strauss.php
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu