BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bazarnik Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Manczak Iryna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania
Fair-Related Costs in the Opinion of Enterprises-Exhibitors - an Attempt to Carry out a Diagnosis
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 3, s. 25-40, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Targi, Koszty własne przedsiębiorstwa, Promocja przedsiębiorstwa, Marketing wystawienniczy
Fair, Company's costs, Promotion of enterprise, Exhibit marketing
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę zdiagnozowania struktury kosztów ponoszonych przez krajowe przedsiębiorstwa w związku z udziałem w targach. W części wprowadzającej zarysowano stan rynku targowego w Polsce w latach 2008-2012. Następnie na podstawie literatury przedmiotu omówiono koszty targowe (bezpośrednie i pośrednie). Główna część opracowania opiera się na wynikach badań własnych zrealizowanych wśród wystawców w 2013 r. na imprezach targowych zorganizowanych w Krakowie przez przedsiębiorstwo Targi w Krakowie. Ustalono, iż w opinii małych przedsiębiorstw koszty targowe stanowią ważną determinantę przy podejmowaniu decyzji uczestnictwa w imprezie. (abstrakt oryginalny)

In their elaboration, the authors undertook an attempt to diagnose the structure of costs incurred by national enterprises related to their participation in fairs. In the introductory part, they outlined the state of fair market in Poland in the years 2008-2012. Sequentially, based on the literature of the subject, they discussed fair-related costs (direct and indirect). The main part of the article is based on own surveys carried out among exhibitors in 2013 in fairs events organised in Krakow by the enterprise called Targi w Krakowie (Fair in Krakow). They ascertained that in the opinion of small enterprises fair-related costs are an important determinant while making a decision on participation in the event. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AUMA_MesseTrend (2013), AUMA, Berlin.
 2. Betz M. (2009), Messen als Instrument zur Geschäftsanbahnung auf Industriegütermärkten, praca doktorska, Sankt Gallen Univarsität, Sankt Gallen.
 3. Clausen E. (2005), Messemarketing: so führen Sie Messen zum Erfolg, BusinessVillage, Göttingen.
 4. Drab A. (2011), Trendy i perspektywy rozwoju branży targowo-wystawienniczej w Europie, (w:) Mruk H. (red.), Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego, PIPT, Poznań.
 5. Dziadkiewicz A. (2004), Personel stanowiska handlowego, "Marketing w Praktyce", nr 12.
 6. Dziadkiewicz-Ilkowska A. (2010), Targi jako narzędzia kreowania wizerunku firmy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń.
 7. Gębarowski M. (2010), Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk.
 8. Gopalakrishna S., Smith P. M., Smith T.M. (2004), The complementary effect of trade shows on personal selling, "International Journal of Research in Marketing", Vol. 21.
 9. Grzymała Z. (2011), Prywatyzacja, czy komunalizacja Międzynarodowych Targów Poznańskich - o przyszły kształt poznańskiej przestrzeni w Polsce i Europie, (w:) Mruk H. (red.), Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego, PIPT, Poznań.
 10. Jurczak R., Kisiała J. (2008), Targi esencją marketingu, "Marketing w Praktyce", nr 9.
 11. Kellezi J. (2013), The effectiveness of trade shows in global competition, "European Academic Research", No. 1(3).
 12. Kowalik I. (2011), Wpływ targów na międzynarodowy wizerunek miast, (w:) Mruk H. (red.), Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego, PIPT, Poznań.
 13. Lynagh P., Pitta D. A., Weisgal M. (2006), Integrating exhibit marketing into integratedmarketing communications, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 23/3.
 14. Mruk H. (2002), Targi w strategii przedsiębiorstwa, "Targi Plus", nr 2 (11/12).
 15. Rynek targowy: scena wystawców i organizatorów (2010), Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce.
 16. Schwalbe H. (1993), Marketing w małych i średnich firmach, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 17. Siskind B. (2006), Marketing wystawienniczy, WoltersKluwer Polska, Kraków.
 18. Søilen K. S. (2010), Boosting innovation and knowledge through delocalization: marketintelligence at trade shows, "Problems and Perspectives in Management", Vol. 8(3).
 19. Szromnik A., Targi w marketingowej strategii firmy, studia podyplowe: Handel i Zarządzanie Sprzedażą, KSB, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, materiały nieopublikowane.
 20. Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 21. Szromnik, A., Wojdacki, K. (2013), Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa, "Handel Wewnętrzny", nr 3.
 22. Targi w Polsce w 2012 roku (2013), PIPT, Poznań.
 23. Zieliński M. (2007), Targi jako narzędzie kształtowania wizerunku firmy, (w:) Z. Waśkowski (red.), Metody i narzędzia komunikacji marketingowej, "Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej "Milenium", nr 1.
 24. http://www.targi.krakow.pl.
 25. http://www.polfair.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu