BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Działania innowacyjne w strukturach klastrowych w świetle wyników badania
Innovative Activities in the Cluster Structures in the Light of Research Findings
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 3, s. 41-53, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Współpraca przedsiębiorstw
Business cluster, Innovations, Enterprise innovation, Enterprises cooperation
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest przybliżenie postrzegania klastrów przez przedsiębiorstwa, będące ich uczestnikami oraz działań innowacyjnych wprowadzanych w latach 2007-2012. W artykule, który ma charakter badawczy przedstawiono wybrane wyniki badania zrealizowane na potrzeby projektu Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy finansowane w latach 2011-2013 ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wyniki badania wskazują, że dostrzegane są zalety klastrów, ale i wskazuje się na możliwe zagrożenia. W artykule szczególną uwagę zwrócono na czynniki sprzyjające i ograniczające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw i klastrów, rodzaj wdrażanych innowacji i ich źródła. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to bring closer the perception of clusters by enterprises being their participants and innovative measures being introduced in 2007-2012. In the article, which has the research nature, the author presented some findings of the research carried out for the purposes of the project Innovativeness of network organisations in the knowledge-based economy financed in the years 2011-2013 by means of the National Science Centre. The research findings show that there are perceived advantages of the clusters, but there are also indicated possible threats. In her article, the author paid a particular attention to the factors facilitating and constraining innovative activity of enterprises and clusters, the type of implemented innovations and sources thereof. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Governor's Guide to Cluster-Based Economic Development (2002), National Governors Association, Washington.
 2. Barsh J., Capozzi M.M., Davidson J. (2008), Leadership and Innovation. "The McKinsey Quarterly", No. 1.
 3. Drucker F.P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 4. Dzierżanowski M. (2012), Raport otwarcia nt. polskiej polityki klastrowej, opracowany na potrzeby prac Grupy roboczej ds. polityki klastrowej w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Polskie klastry i polityka klastrowa", PARP, Warszawa.
 5. Grzybowski M. (2011), Rola klastrów naukowo-przemysłowych w aktywizacji gospodarczej regionów, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, http://www.kwiatkowski.edu.pl/Zjazd/2011/2011_Grzybowski_Rola_klastrow.pdf [dostęp: 15.02.2014].
 6. Klastry - w kierunku konkurencyjności i rozwoju (2014), http://www.biznesklaster.pl/company/article/179-klastry-w-kierunku-konkurencyjnosci-irozwoju/ [dostęp: 15.02.2014].
 7. Kryjom P. (2013), Polityka klastrowa i klastry - perspektywa Komisji Europejskiej, PARP, Warszawa, http://www.smartplusinnovations.eu/i/PiotrKryjom.pdf [dostęp: maj 2014].
 8. Mansfield E. (1989), Principles of Macroeconomics, W.W. Norton &Co.Ltd, New Jork.
 9. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, OECD i Eurostat. http://www.nauka.gov.pl/Mn/_gAllery/43/46/43464/20081117/OSLO/PDF [dostęp: maj 2014].
 10. Polskie klastry i polityka klastrowa (2014), http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95353.asp [dostęp: 10.02.2014].
 11. Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 12. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Schumpeter J.A. (2009), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Sosnowska A., Łobejko S. (2007), Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, (w:) Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa. http://www.parp.gov.pl/files/74/81/194/4355.pdf. [dostęp: maj 2014].
 15. http://www.mg.gov.pl/node/18463
 16. http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Klastry/Koncepcja+klastra
 17. http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95755.asp
 18. http://www.pl.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html#nokla=158=8
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu