BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kita Jaroslav (University of Economics in Bratislava, Slovakia), Grossmanová Marta (University of Economics in Bratislava, Slovakia), Kita Pavol (University of Economics in Bratislava, Slovakia)
Tytuł
Present Retail Network of Bratislava and Some Tendencies in Consumers' Purchasing Behaviour
Obecna sieć detaliczna Bratysławy i niektóre tendencje w zachowaniach nabywczych konsumentów
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 3, s. 54-65, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Zachowania konsumenta, Lokalizacja obiektów handlowych, Geografia miasta
Retail trade, Consumer behaviour, Trade centres location, Geography of a city
Uwagi
summ., streszcz., rez.
Kraj/Region
Bratysława
Bratislava
Abstrakt
Artykuł dotyczy obecnej sieci detalicznej miasta stołecznego Słowacji, Bratysławy, której lokalizacja wpływa na dokonywanie zakupów, stanowiących część codziennego życia konsumentów. To, że możliwe jest bardziej precyzyjne uzyskiwanie i tworzenie danych geograficznych na temat sieci handlu detalicznego na podstawie nowych technologii informacyjnych w sferze kartografii, uzyskuje się przez wykorzystanie geomarketingu w sferze handlu detalicznego, który oferuje nowe możliwości w jego badaniach. Struktura artykułu obejmuje charakterystykę sieci detalicznej Bratysławy i jej wpływu na zachowanie konsumentów, metodologię i wyniki badań przeprowadzonych na terenie Bratysławy. Pod koniec opracowania podano znaczenie wyników przeprowadzonych badań dla praktyki. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the present retail network of the capital city of Slovakia, Bratislava, the localisation of which influences purchasing, which is a part of everyday life of consumers. Getting and making the geographical data on the retail network on the basis of new information technologies in the sphere of cartography more precise is made possible by making use of geomarketing in the sphere of retail trade, which offers new opportunities in its research. The structure of the article includes the characteristics of retail network of Bratislava and its influence on behaviour of consumers, methodology and results of research organised on the territory of Bratislava. At the end, the importance of the carried out research results for praxis is given. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lloyd P.E., Dicken P. (1972), Location in space: a theoretical approach to economic geography, Harper International Edition, New York.
  2. Kita,P. et all. (2013), Geografický informačný systém - inovatívny nástroj posilňivania konkurncieschopnosti maloobchodných podnikov, Vydavateľstvo EKONOM, Bratislava.
  3. Kita J, Konstiak P. (2013), Geomarketing - nová vízia marketingového prístupu a jeho aplikácie v obchodnom podniku. In Teoretické a praktické aspekty geografického informačného systému ako zdroja strategickej inovácie z hľadiska posilňovania konkurencieschopnosti podnikov, Vydavatestvo EKONOM, Bratislava.
  4. Križan F. (2013), Analýza dostupnosti maloobchodných predajní, (in:) Kita P., Geografický informačný systém - inovatívny nástroj posilňovania konkurencieschopnosti maloobchodných podnikov, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava.
  5. http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=40528
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu