BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora-Fernandez Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Smart city jako nowa koncepcja funkcjonowania i rozwoju miast w Polsce
Smart City as a New Concept of City Development in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 339, s. 175-181, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Dylematy i wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Miasto, Inteligencja, Rozwój miasta, Technologia, Technologia komunikowania, Inteligentne miasto
City, Intelligence, City development, Technology, Communication technology, Smart city
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z uwagi na to, że liczba mieszkańców obszarów zurbanizowanych gwałtownie rośnie, jakość życia osiąga coraz niższy poziom, czego wyznacznikiem są pogarszające się warunki bytowe w miastach i ich niekontrolowany rozwój. Wymaga to wypracowania systemu zarządzania miastem, który optymalizowałby jego rozwój oraz zmniejszał koszty jego funkcjonowania w długim okresie. Nowym problemem, wymagającym pogłębionej analizy, jest kwestia stopnia zmiany przestrzenno-ekonomicznej miasta na skutek wykorzystywania zaawansowanych technologii. Ich rozwój i racjonalne wykorzystywanie powoduje podniesienie poziomu jakości usług publicznych, oszczędność czasu i nakładów finansowych, a w efekcie wzrost poziomu jakości życia w mieście.(abstrakt oryginalny)

Due to the fact that urban population is growing rapidly, quality of life reaches lower level, which determinant is the deterioration of living standard in cities and their uncontrolled growth. This requires the development of urban management system, which can optimize its development, and reduce the cost of its operation in the long run. A new problem, requiring a detailed analysis, is the question of the degree of spatial and economic changes of the city as a result of the use of advanced technology. Their development and rational utilization will improve the quality of public services, saving time and money, and ultimately increase the quality of life in the city.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hollands R., Will the smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial?, "City" 2008, vol. 12, no. 3.
  2. Mierzejewska L., Zrównoważony rozwój miasta: aspekty planistyczne, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu", Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 2008, nr 5.
  3. Murray A., Minevich M., Abdoullaev A., Being smart about smart cities, "Searcher" 2011, vol. 19, Issue 8.
  4. Ratti C., Townsend A., Splot społeczny, "Świat Nauki" 2011, nr 10 (242).
  5. Revising Europe's ICT Strategy, Report from the Information Society Technologies Advisory Group (ISTAG), 2009, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istag-revising-europes-ict-strategy-finalversion_ en.pdf.
  6. Strategic Energy Technologies Information System, http://setis.ec.europa.eu/about-setis/technology- -roadmap/european-initiative-on-smart-cities.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu