BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skotarczak Teodor (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Nowak Maciej J. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Blaszke Małgorzata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Instrumenty realizacji polityki przestrzennej w dużym mieście - przykład Szczecina
Spatial Policy Instruments in a Large City on the Example of Szczecin
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 339, s. 182-191, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Dylematy i wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Polityka przestrzenna, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny
Spatial policy, Local development, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
W artykule przedstawiono przegląd literatury przedmiotu dotyczącej instrumentów polityki przestrzennej w dużych miastach. Przeanalizowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina pod kątem kluczowych celów rozwoju miasta. Ponadto na potrzeby analiz zebrano wojewódzkie dzienniki urzędowe na obszarze Pomorza Zachodniego oraz pozyskano dane z Rady Miasta Szczecina. Przeprowadzone analizy pokazują, że w Szczecinie jest możliwe ograniczenie liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy na rzecz zwiększenia udziału miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w polityce przestrzennej miasta.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to define what spatial policy instruments are being used in the development of Szczecin city and what urban functions are in the greatest extent supported and expanded by these instruments. An analysis of the subject literature concerning the spatial policy instruments in large cities has been made. In addition, key objectives have been identified arising from the study of conditions and directions of Szczecin spatial planning. Furthermore, for the specific purposes of the article the research material has been collected and prepared using official voivodeship journals of West Pomerania area along with the data available in the Szczecin City Council. The conducted studies show that at the city level it is possible to reduce the number of issued decisions on building conditions and land use at the expense of increasingly developed local plans of spatial arrangement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czornik M., Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
  2. Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Scholar, Warszawa 2005.
  3. Lutrzykowski A., Gawłowski R., Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
  4. Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Poznań 2010.
  5. Nowak M., Kreja P., Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako instrument polityki przestrzennej w polskich metropoliach, "Świat Nieruchomości" 2012, nr 80.
  6. Parysek J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, Poznań 2007.
  7. Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M., Stan zaawansowania przestrzennego w gminach, IGiPZ PAN, Warszawa 2007.
  8. Śleszyński P., Solon J., Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia KPZK PAN, t. CXXX, Warszawa 2010.
  9. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, IGiPZ PAN, Warszawa 2006.
  10. Ziobrowski Z., Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy, [w:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, red. J. Chmielewski, G. Węcławowicz, Biuletyn KPZK PAN, z. 245, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu