BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grębowiec Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie marki produktów mleczarskich w społeczeństwie informacyjnym
The Importance of the Brand of Dairy Products in the Information Society
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 159-169, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Marka, Decyzje konsumenckie, Rynek mleka, Społeczeństwo informacyjne, Badania ankietowe, Wyniki badań
Consumer, Brand, Consumer decision, Milk market, Information society, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny znaczenia marki w podejmowanych przez konsumentów decyzjach nabywczych we współczesnych realiach informacyjnych. Scharakteryzowano czynniki wpływające na ich decyzje zakupowe, równocześnie zwracając uwagę na generowane korzyści. Ponadto przeprowadzono analizę określającą jak ważne jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klienta wraz z wykreowaniem rozpoznawalnej marki przez przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Posłużono się przykładem rynku produktów mleczarskich. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to assess the role of brand in making purchase decision by consumers on the Polish dairy market. Thesis characterizes factors influence on the purchasing decisions and takes into consideration generated benefits. Furthermore author analyses description of the Polish dairy market and changes occurred in the past few years, emphasizes importance of anticipating customer needs along with creation of recognizable brand for the company to achieve a competitive advantage in the market. Thesis bases on the literature and the results obtained from the author own research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A., (1996). Building strong brands. New York: The Free Press.
 2. Altkorn J. (2001). Strategie marki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Baruk A.I. (2009). Droga do aktywizowania polskich nabywców finalnych na rynku produktów spożywczych. Toruń: TNOiK.
 4. Davis S. (2000). The power of the brand, Strategy and Leadership. Chicago: The Antidote.
 5. Górska-Warsewicz H., Najcenniejsze marki w sektorze żywnościowym, "Przemysł Spożywczy" nr 01/2010.
 6. Hill N., Alexander J. (2003). Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 7. Kay J. (1996). Podstawy sukcesu firmy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Kotler Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka.
 9. Mazurek-Łopacińska K. (1997). Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 10. Pałaszewska-Reindl T., Górska-Warsewicz H. (2004). Wykorzystanie marki w budowie strategii przedsiębiorstwa na rynku żywnościowym, [w:] Kowrygo B. (red.), Nowoczesne zarządzanie i marketing w rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 11. Patkowski P. (2010). Potencjał konkurencyjny marki, jak zdobyć przewagę na Rynku. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 12. Prawo własności przemysłowej Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz 508.
 13. Prigle H., Gordon W. (2006). Zarządzanie marką. Jak wypromować markę. Poznań: Wyd. Rebis.
 14. Rydel M., Kamiński K. (1995). Wartość rynkowa marki produktu. Marketing i Rynek nr 10, s. 5.
 15. Szulce H., Janiszewska K. (2006). Zarządzanie marką. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 16. Urbanek G. (2002). Zarządzanie marką. Poznań: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Witek-Hajduk M.K. (2011). Zarządzanie silną marką. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu