BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Metodologia rachunku kosztów zakładów opieki zdrowotnej - dotychczasowe doświadczenia i perspektywy
Methodology of Health Care Institutions' Costs Accounting - to Date Experiences and Perspectives
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 121, s. 32-47, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Kalkulacyjny rachunek kosztów, Koszty ochrony zdrowia, Świadczenia zdrowotne, Placówki służby zdrowia
Cost accounting calculation, Health costs, Health care benefits, Medical facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sprawne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej na wszystkich szczeblach wymaga znajomości kosztów realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Efektywne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej wymaga informacji o miejscu i wielkości generowanych kosztów, w tym poniesionych na realizację określonych usług medycznych, źródłach ich finansowania i osiąganych wynikach. Celem artykułu jest przedstawienie organizacji rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem ministra zdrowia oraz słabości z tego wynikających. W dalszej jego części zaprezentowano projekt działań zmierzających do zbudowania systemu wyceny, analizy i raportowania informacji kosztowych realizacji świadczeń zdrowotnych.(abstrakt oryginalny)

Skilful management of a health care institution at all levels requires the awareness of all costs resulting from the provided health care services. Therefore, an effective management of a health care institution requires obtaining information about the source and size of generated costs, including expenses on carrying out specific medical procedures, sources of their financing and the obtained results. The objective of the hereby article is to present the organization of costs account in health care institutions according to the due regulation by the Ministry of Health, as well as the weaknesses resulting from its implementation. Next the study presents the project of activities aiming at the establishment of valuation, analysis and reporting system of information referring to costs resulting from carrying out health care services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hass-Symotiuk M., Procedury medyczne jako przedmiot kalkulacji kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydaw. Naukowe US, Szczecin 2008.
  2. Hass-Symotiuk M. [red.], Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, ODDK, Gdańsk 2008.
  3. Kamiński M., Czarno na białym, "Menedżer Zdrowia" 2009, nr 3.
  4. Kogut J., System informacji kosztowej w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2009.
  5. Kulis J., Kulis M., Stylo W., Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius", Kraków 1999.
  6. Matusewicz W., Musiałowicz A., Kto powinien liczyć koszty, "Menedżer Zdrowia" 2009, nr 5.
  7. Matusewicz W., Musiałowicz A., Liczydła na własny użytek, "Menedżer Zdrowia" 2009, nr 5.
  8. Metodologia wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych, Warszawa, czerwiec 2007, maszynopis oraz http://www.aotm.gov.pl
  9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (DzU 1998, nr 164, poz. 1194).
  10. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2006 r. w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do pracy na Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej (DzUrz MZ 2006, nr 14, poz. 67, zm. DzUrz MZ 2007, nr 8, poz. 27).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu