BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejewski Piotr (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Własność mediów a problem kształtowania ich zawartości (próba ujęcia modelowego)
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public Relations. Teoria i praktyka komunikowania, 2007, 27-44, bibliogr. ,poz.18
Słowa kluczowe
Media, Własność publiczna, Rynek, Public relations
Media, Public ownership, Market, Public relations
Firma/Organizacja
Telewizja Polska SA (TVP SA)
Kraj/Region
Polska, Europa Zachodnia
Poland, Western Europe
Abstrakt
Problem kształtowania zawartości mediów, a więc wywierania wpływu na treści medialne należy w warunkach demokracji i gospodarki rynkowej do szczególnie "wrażliwych". Z jednej strony bowiem doktrynalne zaplecze funkcjonowania "wolnych" mediów zakłada minimalizowanie wpływu państwa i innych podmiotów na kształt przekazu dziennikarskiego, z drugiej zaś praktyka funkcjonowania rynku medialnego daje rozliczne dowody oddziaływania różnych czynników na sposób funkcjonowania mediów, jak i zawarte w nich treści. W opracowaniu podjęto próbę przeanalizowania czynników związanych głównie z własnością mediów i określenia ich wpływu na treści w kontekście mediów traktowanych jako swego rodzaju rynek. Po określeniu modelowych relacji między doktrynami medialnymi a dominującymi rodzajami własności przedstawiono skrótową charakterystykę rynku medialnego, uwzględniającą procesy konkurencji i koncentracji, interwencji państwa oraz wpływu istotnego czynnika, jakim są, zdaniem autora, oddziaływania public relations. Podjęto także istotną, z tego ostatniego punktu widzenia, kwestię relacji pluralizmu medialnego do uwarunkowań rynkowych, egzemplifikując problem w oparciu o praktykę polskiego rynku. Całość zamyka wskazanie hipotez dotyczących mechanizmu wpływu własności na kształtowanie treści medialnych.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Morozowski M.: Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa 2001
 2. Muszyński J.: Polityka jako "towar". Przyczynek do teorii marketingu politycznego. Zeszyty Naukowe WSZiM nr 2. Warszawa 1997
 3. Kunczik M., Zipfel A.: Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu. Warszawa 2000
 4. Keane J.: Media a demokracja. Londyn 1992
 5. McQuail D.: Mass Communication Theory. London 1983
 6. MelissenJ.: Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy. Netherlands Institute of International Relations, Clingendael, May 2005
 7. Dobek-Ostrowska B.: Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym. Wrocław 2004
 8. Kowalski T.: Media i pieniądze. Warszawa 1998
 9. Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów. Red. B. Klimkiewicz. Kraków 2005
 10. Kowalski T.: Masowe media i ekonomia - doświadczenia szwedzkie. Zeszyty Prasoznawcze 1978, vol. 2.
 11. Kowalski T.: Ekonomia i telewizja. Przypadek brytyjski. Zeszyty Prasoznawcze 1989, nr 4
 12. Renaud J.L.: Thefiitune of the European audio-visual industry. Manchester 1989
 13. Picard R.G.: The Press and the Decline of Democracy. The Democratic Socialist Response In Public Policy. Greenwood Press 1985
 14. Baerns B.: Öffentlichkeitsarbeit oder Journalismus? Zum Einfluß im Mediensystem. Bochum 1975
 15. Croteau D., Hoynes W.: Media/society: Industries, images ami audiences. Thausand Oaks, CA: Pine Forge Press 2000
 16. Who owns the media? Compétition and concentration in the mass media industry. Red. B.M. Compaine, D. Gomery. Mahwah, NJ, LEA 2000
 17. Shoemaker P.J., Reese S.D.: Mediating the message: Theories of influences of mass media content. New York 1991
 18. Chomsky N., Herman E.S.: Manufacturing Consent. Pantheon Books 1988
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu