BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Źródła informacji a regulacyjna ocena działalności zakładów ubezpieczeń
Sources of Information vs. Regulatory Assessment of Insurance Companies' Performance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 121, s. 73-85, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Działalność ubezpieczeniowa, Nadzór ubezpieczeniowy, Instytucje ubezpieczeniowe, Informacja ubezpieczeniowa, Ocena działalności przedsiębiorstwa
Insurance activity, Insurance supervision, Insurance institute, Insurance information, Performance evaluation of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zostały przeanalizowane i pokrótce scharakteryzowane źródła informacji umożliwiające ocenę działalności zakładów ubezpieczeń wykorzystywane przez różne organy nadzoru. Do regulacyjnej oceny wykorzystuje się informacje niepubliczne - sprawozdawczość celową (tylko na rzecz nadzoru) oraz informacje ujawniane publicznie, które mogą mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Dla pełnej oceny korzysta się także z informacji fakultatywnie generowanej przez firmy ubezpieczeniowe oraz z informacji z otoczenia zakładów ubezpieczeń, płynących z różnego rodzaju analiz rynkowych przeprowadzanych przez organy nadzoru.(abstrakt oryginalny)

he study provides an analysis and brief characteristics of information sources which facilitate the assessment of insurance companies' performance, used by supervision bodies from different sources. Supervision bodies, in order to assess the regulatory performance of insurance companies, use non-public information - targeted reports (only for supervision bodies) and publicly disclosed information which may be of voluntary or obligatory nature. In order to provide a full assessment of such performance supervision bodies also use facultative information generated by insurance companies, while the necessary complementary information for the performance assessment is the one form insurance companies' environment, coming from different market analyses conducted by the supervision bodies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. [et al.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AЕ, Wrocław 1993.
 2. Bijak W., Zewnętrzna ocena działalności zakładu ubezpieczeń, [w:] Podstawy ubezpieczeń -przedsiębiorstwo, t. 3, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2003.
 3. Dyrektywa ramowa Solvency II - projekt (stan na rok 2010).
 4. Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Systemy zarządzania wiedzą - nowy paradygmat czy wyzwanie? [w: ] Przedsiębiorstwo przyszłości - fikcja i rzeczywistość, red. I.K. Hejduk, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle QRGMASZ, Warszawa 2004.
 6. IAIS, Insurance Core Principles and Methodology (Główne Zasady Ubezpieczeń i Metodologii - zasada nr 12 i zasada nr 13), IAIS 2007, www.iaiswcb.org.
 7. IASB, Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych; Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - par. 10; (MSSFj 2007, t. I, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 8. Karmańska A. (red.), Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń, Difin, Warszawa 2003.
 9. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 10. Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość zarządcza, EWiD, Wrocław 2002.
 11. Kowalczyk L., Praktyczne i teoretyczne aspekty badania wiarygodności firmy, Difin, Warszawa 2006.
 12. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2001.
 13. Ossowski G., Informacja (hasło), Wielka encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa. 2002.
 14. Luty Z. (red.), Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 15. Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 16. Sierpińska M., Jachna Т., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 17. Słownik wyrazów obcych, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 18. Świderska G., Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy. Wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
 19. Unold J., System informacyjny a jakościowe ujęcie informacji, SWO Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo AE, Katowice 2007, www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/125.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu