BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamek Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Islamskie banki wiejskie jako element indonezyjskiego systemu mikrofinansów - rys statystyczny
Islamic Rural Banks as the Element of Indonesian Microfinance System - Statistical Outline
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 121, s. 86-95, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Mikrofinanse, Bankowość islamska
Microfinance, Islamic banking
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Indonezja
Indonesia
Abstrakt
Specyfika indonezyjskiego systemu finansowego, polegająca na współistnieniu zarówno pośredników przyjmujących odsetkową i bezodsetkową podstawę operacyjną prowadzonej działalności, jak i popytu aa usługi finansowe, których charakterystyka pozostaje w zgodzie z kodem Islamu, decyduje, iż w państwie tym obserwujemy dynamiczny rozwój islamskich instytucji finansowych, w tym i tych oferujących produkty mikrofinansowe. W ich zbiorze istotne miejsce zajmują islamskie banki wiejskie. Celem artykułu jest próba statystycznej charakterystyki składowej komercyjnego rynku pośrednictwa mikrofinansowego, jaką tworzą wskazane wyżej jednostki bankowe.(abstrakt oryginalny)

The specific nature of Indonesian financial system, in which intermediaries presenting an interest oriented and interest free operational approach of conducted activities, function next to each other and the demand for financial services, characterized by the attributes in line with Islamic code, decide that in this country one can observe dynamic development of Islamic financial institutions, including these offering microfinance products. In such a set an important place is taken by Islamic Rural Banks. The objective of the hereby article is an attempt to provide statistical componential characteristics of a commercial bank offering microfinance intermediation formed by the above indicated bank units.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Buszko A., Wpływ rozwiązań zwyczajowych na funkcjonowanie islamskich banków komercyjnych, "Bank i Kredyt" 2005, nr 7.
  2. Dhumale R., Sapcanin A., An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance: Technical Note, World Bank 2003.
  3. Errico L., Farahbaksh M., Islamic Banking: Issues In Prudential Regulations and Supervision, "IMF Working Paper" International Monetary Fund, Washington D.C. 1998, 30.
  4. Islamie Microfinance Report for the International Development Law Organization, Allen & Overy 2009, www.assaif.org/contetit/download/5884/34059/file/Islamic%20Microfinance%20Report. pdf.
  5. Karim N., Tarazi M., Reille X., Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche, "CGAP Focus Note" 2008, no. 49, www.egap.org/gm/document-l.9.5029/FN49.pdf.
  6. Obaidullah M., Khan Т., Islamic Microfinance Development - Challenges and Initiatives, "Policy Dialogue Paper" Islamic Development Bank, 2008, no. 2.
  7. Ratnawati A. [et al], Sharia Bank: Potency, Preference & [the] Community's Attitude toward It in West Java - Executive Summary 2000.
  8. Selbel H.D., Islamic Microfinance: The Challenge of Institutional Diversity, "SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia" 2008 April, www.findarticles.com/p/articles/mi_hb3413/ is_l_23/ai_n29444200/.
  9. Seibel H.D., Islamic Microfinance in Indonesia, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Eschborn 2005.
  10. World's Muslim Population Statistics About the Muslim Population of the World www.islamic- population.com/world_general.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu